Ultimele Știri

Zece bănci s-au înscris în programul „Prima Maşină”

program prima masina

Zece finanţatori sunt dispuşi să acorde credite garantate de stat pentru achiziţia unui autoturism prin progamul „Prima Maşină”.

Până la momentul actual 10 instituţii de credit s-au înscris în programul „Prima Maşină”, acestea fiind: BCR, BRD, CEC Bank, Porsche Bank România, Alpha Bank, CREDITCOOP, ING Bank, RCI Leasing România IFN, IFN Comsig Leasing S.A. şi Mercedes-Benz Leasing IFN S.A, potrivit unui comunicat al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

„Finanțatorii care nu au depus cererile de înscriere în Program la finalul anului 2014, au posibilitatea depunerii ofertelor cel mai târziu până la data de 02 martie 2015, ora 24.00 la sediul Ministerului Finanțelor Publice şi la sediul FNGCIMM SA” se mai arată în comunicat.

„Cererile de înscriere în program vor fi insoțite de declaraţiile pe propria răspundere, semnate şi asumate de către reprezentanţii legali ai finanțatorilor, privind angajamentul de respectare a încadrării costului finanţării cu garanţie guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M), precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica pentru finanțările ce vor fi acordate și valoarea totală estimată a garanţiilor ce vor fi accesate în 2015”.

Condiţiile de înscriere în program pentru cetăţeni:

  • vârsta minimă de 18 ani și capacitate deplină de exercițiu,
  • declaraţie pe propria răspundere că nu a mai deținut în proprietate un autoturism nou, nu înregistreză restanțe la plata altor credite bancare și nu au obligații de plată restante la bugetul general consolidat,
  • dispunerea de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție al autoturismului, care va fi asigurat printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

Cei interesați de programul „Prima Mașină” nu pot cumpăra mașini mai scumpe de 13.000 de euro.

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi permite persoanelor fizice achiziționarea unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat în procent de maxim 50%.

Volumul total al garanţiilor emise în acest an este de 350 de milioane de lei.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*