Ultimele Știri

Străuţ Cotyso cercetat în libertate! Retrocedări de mii de hectare de pădure către grofii maghiari Banffy

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Străuţ Felician Cotyso, şef Ocol silvic Răstolița, judeţul Mureș, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de primire de foloase necuvenite în formă continuată (5 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

„În perioada 2001 – 2009, inculpatul Străuț Felician Cotyso, după ce şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu care i-au revenit în calitate de șef al Ocolului silvic Răstolița, referitoare la retrocedarea pădurilor private ale unui proprietar, precum și la administrarea acestora, a acceptat calitatea de moștenitor testamentar-legatar cu titlu particular dispusă de respectiva persoană prin testament.

Ca urmare a acestui act, inculpatul Străuț Felician Cotyso a primit de la testator dreptul de a solicita, în 5 rânduri, suprafața totală de 415, 2 hectare pădure (50 ha+365,2 ha) din totalul suprafețelor de pădure reconstituite, în baza procedurilor reglementate de Legea nr. 247/2005, pe raza jud. Sălaj și Mureș, respectiv:- 50 hectare pădure din totalul de 463,61 ha pădure, situată în jud. Sălaj, pe raza Ocolului Silvic Măgura,

– un procentaj de 10% (respectiv suprafața de 0,986 ha pădure) din suprafața de 9,86 ha pădure situată în jud. Mureș, pe raza Ocolului Silvic Luduș,
– un procent de 10% (respectiv suprafața de 226,081 ha pădure) din suprafața de 2.260,81 ha pădure, situate pe raza Ocolului Silvic Răstolița,
– un procent de 10% (respectiv suprafața de 107,324 ha pădure) din suprafața de 1.073,24 ha pădure, situate pe raza Ocolului Silvic Lunca Bradului,
– un procent de 10% (respectiv suprafața de 30,808 ha pădure) din suprafața de 308,08 ha pădure, situate pe raza Ocolului Silvic Lunca Bradului,

Momentul primirii efective, de către inculpatul Străuț Felician Cotyso, a foloaselor necuvenite, îl reprezintă data rămânerii definitive a fiecăreia dintre hotărârile judecătoreşti prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţelor de pădure respective.„, se arată în comunicatul DNA.

În cauză, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 415,2 ha teren cu vegetație forestieră, situate pe raza județelor Mureș și Sălaj, ce i-au revenit inculpatului Străuț Felician Cotyso, conform unor prevederi testamentare.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Mureș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. În cauză procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.

Cum a fost derulară retrocedarea ilegală a mii de hectare de pădure către grofii maghiari cu ajutorul lui Străuţ Felician Cotyso

“La data de 1.11.2005, casa de avocatură Bejenaru a încheiat un contract cu nr 127 cu Regia Națională a Pădurilor, în valoare de 40 000 de euro prin care se angaja să efectueze documentare asupra cărților funciare și arhivelor privind dovezi ale dreptului de proprietate al solicitanților familiei Banffy.

De asemenea se angaja să efectueze un studiu și să consulte documentația privind solicitanții din cadrul formelor asociative, a actelor de stare civilă a solicitanților din familia Banffy. Conform contractului, acesta ar fi trebuit să emită opinii autorizate privind aplicare Legii nr. 247/2005, iar conform at 8.1. s-a angajat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor care a a avut acces”, se arată în raport.

Deși era sub contract cu Romsilva, casa de avocatură Bejenariu a vândut toate informațiile confidențiale pe care le deținea, familiei Banffy, trecând în tabăra adversă și dincolo de lege.  „Toate aceste date au fost utilizate ilegal în procesul intentat de urmași în vederea obținerii dreptului de proprietate asupra pădurilor din defileul Mureșului Superior”.

Totul a fost însă un scenariu bine pus la cale, care se poate încadra foarte bine la “înaltă trădare” a intereselor naționale . Potrivit complotului, SC Bejenariu &Asociații  a sprijinit interesele familiei Banffy încă din 2002, când “a dat declarații neconforme cu realitatea în fața notarului public pentru ca Banffy Eva Maria Rozalia să obțină un certificate de moștenitor nr. 52/2002, contrar realității, folosindu-se ulterior de acest înscris pentru obținerea dreptului de proprietate asupra vastelor suprafețe de pădure. În acest caz, în cadrul procedurii succesorale, s-a omis voit a aduce la cunoștință că Banffy Eva Maria nu este unic moștenitor, defunctul Banffy Ioana mai având și alți 3 copii a căror moștenitori ar fi putut emite pretenții”.

De asemenea,  Casa de avocatură Bejenariu “a îndrumat profesional familia Banffy pentru a frauda legea română referitoare la dreptul cetățenilor străini de a obține restituirea dreptului de proprietate pentru însemnate suprafețe de pădure”.

Însă, Bejenariu Dragoș Mihai nu a trecut dincolo de granița legii în mod gratuit. El a obținut, prin interpuși 10% din dreptul asupra pădurilor care urmau să fie retrocedate familiei Banffy.

Străuț Felician Cotyso, șef de ocol silvic la Răscolița, care, în calitate de angajat al Romsilva, a semnat un antecontract de management cu numitul Banffy Miklos, cu domiciliul în Ungaria, prin care se angaja să administreze, să conducă și să gestioneze activitatea pe toate proprietățile care ar urma să fie retrocedate familiei Banffy.

În virtutea poziției sale de angajat al Romsilva, el a fost însărcinat de familia Banffy, să urmărească toate exploatările derulate de RNP Romsilva. “În acest sens, numitul Banffy Josika Imre a înaintat la Judecătoria Reghin, la data de 05.10.2010 o cerere de ordonanță prezidențială nr.3694/2010 prin care solicita suspendarea oricăror activități de exploatare a materialului lemnos pe o suprafață de 19.850 ha cu vegetație forestieră, până la pronunțarea hotărîrii judecătorești definitive și irevocabile în dosarul intentat anterior cu nr 2680/289/2008 prin care s-a solicitat retrocedarea terenurilor deținute”,se spune în raportul Romsilva.

Potrivit acestui complot,  “în timpul în care a derulat activități de șef de ocol silvic, Străut Felician Cotyso obținut în mod illicit toate actele și documentele necesare din arhiva RNP Romsilva, care să ajute membrii familiei Banffy să se organizeze în societăți pe acțiuni și să ceară reconstituirea dreptului de proprietate pe suprafețe foarte mari de pădure administrate silvic la acea dată de ocolul silvic Răscolița, aflat în coordonarea acestuia”.

Străuț Felician Cotyso, “ca și șef al ocolului silvic Răscolița, acționând prin toate mijloacele pentru ca Banffy Eva Maria și moștenitorii acesteia să obțină retrocedarea  în natură a sediului Ocolului Silvic Răscolița.  Deși nu avea acest drept, a depus toate diligențele pe lângă conducerea Romsilva pentru ca să răscumpere acest sediu de la persoana în favoarea căruia urma să fie retrocedat, în condițiile dezavantajării Regiei și a Ocolului”.

În raport se precizează că “Străuț Felician Cotyso a acționat prin toate mijloacele pentru ca Banffy Eva Maria și moștenitorii acesteia să ceară și să obțină reconstituirea dreptului de proprietate pentru pădure atât ca membri în noua societate înființată ilegal, SC Domeniul Silvic Gedenmesterhaza SA, cât și în nume propriu pentru a obține maximul posibil din suprafețele împădurite de pe Valea Mureșului Superior”.

Inspectorii silvici scot la iveală scenariul diabolic  pus la cale de șeful de ocol silvic de la Răscolița,  Străuț Cotyso, avocatul Bejenariu Dragoș și moștenitorii familiei Banffy pentru delapidarea fondului forestier aflat în administrarea Romsilva :

“La propunerea lui Străuț, dezinformând în mod intenționat, conducerea Romsilva și Direcția Silvică Mureș au încheiat în mod dezavantajos  contractul de prestări servicii nr.127/01.11.2005 cu SC Bejenariu și Asociații care s-a dovedit ulterior că le-a adus prejudicii imense prin faptul că astfel  cei care au complotat împotriva statului romând au avut acces la toată documentația necesară acțiunilor ulterioare în instanță favorabile lui Banffy Eva Maria Rozalia și moștenitorilor acesteia. În multe situații, instanța a admis cererile de retrocedare exclusiv în baza documentației furnizate de susnumiții. Datorită implicării acestora în derularea procesului, au obținut și calitatea de moștenitori testamentari după defunct Banffy Eva Maria Rozalia care le-a lăsat 10% din dreptul asupra pădurilor care urmează a fi retrocedate.

Străuț Felician Străuț  “a făcut diligențe pentru susținerea prin Adresa nr.6820/08.11.2006 a Contestației urmașilor familiei Kemeny Ioan, un alt grof maghiar declarat criminal de război, care a cerut reconstituirea dreptului de proprietate pentru peste 3000 de ha de pădure, memoriu  în baza căruia s-a aprobat contestația și s-a acceptat reconstituirea unei suprafete de 3013,16 ha prin hotărârea comisiei județene Mureș nr, 747/26.10.2007, știut fiind faptul că, nu erau întrunite condițiile legale, fapt rezultat din concluziile ulterioare ale aceleași comisii județene”.

Dacă tot vorbim de trădare, putem amintim faptul că Străuț Felician Cotyso a fost membru în comisia județeană  Mureș de reconstituire a dreptului de proprietate, participând la ședințele comisie când s-a discutat cazul Banffy.

Lucrurile au mers chiar mai departe.  “Numitul Străuț Felician Cotyso și-a înființat, fără cunoștința Direcției Silvice, firma SC Râsul Societate de Tipografie &Cadastru SRL, cu J26/63/2003 cu sediul în localitatea Bistra Mureșului, str Principală, nr. 252, la care este unic acționar și administrator, societatea prin care s-au derulat toate activitățile de măsurare și tipografiere a suprafețelor de pădure revendicate. O altă condiționalitate impusă de susnumit familiei Banffy, a fost ca toate actele oficiale legate de procesul de retrocedare să fie legalizate și efectuate de soția sa, Străuț Maria Codruța, care deținea un birou notarial în localitatea Reghin, str Petru Maioa, nr.42”.

Inspectorii silvici scot la iveală și alte fapte prin care acesta ar fi trebuit să fie pus acuzare pentru abuz în serviciu: “La plecarea sa din funcție, Străuț Felician Cotyso a sustras toate documentele pe care le deținea (hărți silvice, amenajamente, acte de preluare în administare silvică), astfel că Direcția Silvică a fost în imposibilitatea de a se apăra în procesele de revendicare din instanță în lipsa acestor documente”.

Totodată, din calitatea sa de șef Romsilva, s-a pus la dispoziția familiei Banffy, aducând mari prejudicii Regiei silvice: “ Străuț Cotyso a solicitat limitarea dreptului de administrare a Romsilva prin care unitatea și subunitățile din subordinea sa  au sistat activitățile de vînzare și exploatare inclusiv a lemnului doborât prin vânt sau de insecte, dispunând conservarea și paza suprafețelor menționate pâna la punerea în posesie prin hotărâre judecătorească definitivă care urma să fie pronunțată în dosarul 2680/289/2008”, se precizeacă în memoriul  Romsilva.

Mai mult, același individ a încercat să blocheze activitatea Romsilva, tot în favoarea familiei Banffy: „Reprezentanții Banffy au cerut delegarea ocoalelor silvice de a evidenția și conserva într-un cont distinct toate veniturile realizate din vînzările de masă lemnoasă efectuate. În cazul în care instanța va da curs solicitărilor, Direcția Silvică va rămâne cu un patrimoniu redus cu 60%, ceea ce va duce la falimentul acesteia”.

Inspectorii silvici avertizau în acest raport că Direcția Silvică Mureș putea înregistra pierderi foarte mari de aproximativ 50 milioane de euro, drept consecință a acțiunilor întreprinse chiar de angajatul lor, șeful ocolul silvic de la Rășcolița.

Totodată, aceștia susțin că în slujba intereselor familiei Banfyy s-a pus și ISV Mureș, „care la solicitarea casei de avocatură Bejenariu privind evidențierea volumului de masă lemnoasă exploatat în anii anteriori, a răspuns foarte repede, fără o consultare prealabilă cu conducerea Romsilva”.

“Dacă urmașii baronilor ar avea caștig de cauză, tot Defileul Mureșului de la Deda până la Toplița va intra în posesia acestora, inclusiv arii protejate pe situl Natura 2000, aceștia neavând niciun interes în exploatarea ecologică a domeniului, ci vor urmări profituri cât mai mari prin orice mijloace care să fie transferate în Ungaria”.

De asemenea, Romsilva atrage atenția și asupra pericolului unor conflicte interetnice, “ în condițiile în care peste 90% din populația acestor locuri sunt români, dar resurselor lor vor fi în proprietatea unor etnici maghiari din Ungaria”.

Raportul Romsilva mai susținea că ministrul Mediului de atunci, Laszlo Berbely “ ar putea face toate diligențele pentru demiterea directorului direcției silvice Mureș pentru a asigura o rezistență cât mai redusă la solicitările de retrocedare”.

“Urmașii familiei Banffy intenționează ca imediat după intrarea în posesie a suprafețelor de pădure să acorde în administrare unei entități private, Ocolul Silvic de Regim Gheorghieni, administrat de inginerul Melles Elod, care are legăturile necesare, cunoaște mijloacele de exploatare eficientă pentru obținerea unui profit maxim.

Astfel că în rândul populației din zonă există temerea că în  perioada următoare, sub administrarea Ocolului Silvic Gheorghieni vor fi defrișate suprafețe foarte mari ceea ce va duce la creșterea riscului de inundații, cu afectarea ariilor protejate, a turismului și a gospodăriilor lor”, se mai spune în raport.

Sursă: Anchete Online

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*