Ultimele Știri

Ședință publică pentru candidații examenului de titularizare în învățământ

Marți, 25 august 2015, se va desfășura cea de-a doua ședință publică pentru repartizarea pe posturile vacante din învățământul preuniversitar

Şedinţa publică pentru repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată va avea loc în data de 25 august la sediile Inspectoratelor școlare județene.

Condițiile de participare: medii de repartizare mai mari de 5 (minim nota 5 la proba scrisă şi inspecţia la clasă sau la proba practică) la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015.

Vor putea participa şi candidaţii care au obţinut medii de repartizare mai mari de 7 (minim nota 7 la proba scrisă şi inspecţia la clasă/probă practică) la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, ramaşi nerepartizaţi.

La ședința publică anterioară, din data de 28 iulie 2015, au fost repartizați candidații cu note peste 7, în ordinea mediilor obținute, pe posturile pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile). Candidații care vor fi repartizați în urma ședinței publice de marți nu vor putea fi angajați pe o perioadă mai mare de un an. Aceștia vor trebui să participe și la următoarele sesiuni ale examenului de titularizare, în vederea obținerii unui post care să permită angajarea pe perioadă nedeterminată. Un post de profesor în învățământul preuniversitar este declarat titularizabil dacă există minim 18 ore/săpămână (norma didactică de bază), disponibile la nivelul unei unități de învățământ pentru o disciplină de predare. La ședința de marți, candidații vor putea opta pentru posturile vacante pe timp de un an, sau își vor putea forma o normă didactică prin alegerea mai multor posturi incomplete.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*