Ultimele Știri

Revoltă fără precedent a asistenților medicali din cadrul Spitalului Militar ”Dr. Carol Davila”. Nava “Amiral” a medicinei militare românești a eșuat

florentina ionita radu

La Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila” (SUUMC) are loc o revoltă fără precedent a asistenţilor medicali la finalul de mandat managerial al doamnei General de brigada, Conf. Univ. Dr. Florentian Ioniţă- Radu

Nemulţumirea asistenţilor a fost generată de neeliberarea diplomelor de participare la Congresul Naţional de Medicină Militară desfăşurat în toamna anului trecut, aceste diplome fiind necesare pentru acumularea unui număr minim de ore de educaţie medicală continuă pentru păstrarea dreptului de liberă practică.

„Deşi au achitat taxa de participare la Congres, în valoare de 100 lei, fără a li se elibera chitanţă, managerul instituţiei şi directorul de îngrijiri, asistenţă Georgeta Grosu, refuză eliberarea diplomelor de participare, dar fără returnarea sumelor achitate”,  afirmă surse din cadrul Spitalului Militar Central ”Dr. Carol Davila”.

Această stare de nemulţumire este emblematică pentru climatul organizaţional impropriu, caracterizat de lipsa de performanţă şi de viziune, a multiplelor abuzuri săvârşite în mandatul managerial, toate acestea indicând un management defectuos al Spitalului Militar. La numirea în funcţia de comandant, la începutul anului 2014, managerul Spitalului Militar, doamna Florentina Ioniţă-Radu, şi-a asumat un plan de management care pe parcurs nu a fost respectat iar în prezent constituie un eşec lamentabil.

Printre nerealizările notabile ale mandatului se află acte de corupţie, decizii manageriale dezastruoase, erori medicale în creştere, abuzuri, nepotisme la numiri în funcţii, lipsa achiziţiilor unor aparate medicale de strictă necesitate şi o ineficiență în ceea ce priveşte gestionarea banilor:

1. În prezent, datorită managementului defectuos, Spitalul Militar nu îndeplineşte condiţiile de reacreditare A.N.M.C.S. Documentaţia aferentă acestui proces de reveluare este de competenţă unui expert în managemnt sanitar, această sarcina deosebit de importantă fiind delegată de către managerul instituţiei unei asistente medicale care nu are pregătire în acest sens şi nu înţelege specificul unei activităţi medicale atât de complexe. În plus, majoritatea mulţi dintre şefii de secţie actuali nu au competenţe minime manageriale, aşa cum prevede legislaţia în vigoare.

2. Scăderea generală a adresabilităţii pacienţilor către Spitalul Militar, scăderea numărului de intervenţii chirurgicale, aceste fiind limitate, la ordinul managerului, precum şi neîndeplinirea indicatorilor de management contractaţi cu Casă OPSAJ (nivelul acestora a atins doar 60% în ultima parte a anului 2016, acest lucru arătând nevalorificarea potenţialului de care dispune instituţia). Deşi potenţialul instituţiei nu este deloc valorificat în prezent, managerul instituţiei a propus, în mod nerealist, ca noul statut al Spitalului Militar să cuprindă, începând cu 1 ianuarie 2017, circa 300 de posturi noi (din care 100 medici), decizie care, în momentul de faţă, nu îşi găseşte justificare pe indicatorii de management şi nici sustenabilitate financiară.

3. Menţinerea în funcţie a unor şefi de secţie care îndeplinesc condiţiile de pensionare, împuternicirea unora fără experienţă şi fără a îndeplini condiţiile legale ocupării unei asemenea funcţii prin concurs.

4. Desfiinţarea celui mai performant spital al MApN, Centrul de Boli Cardiovasculare ”Acad. Vasile Cândea”, acesta fiind asimilat că secţie de către Spitalul Militar, decizie care nu a avut la baza un plan de management.

Decizia a fost amânată de fostul ministru PSD al Apărării, Mircea Dușa, dar, în complicitate cu ministrul tehnocrat Mihnea Motoc şi Gen. Cătălin Zisu, doamna Gen. de brigada, Dr. Florentita Ioniţă- Radu şi-a împlinit visul arogant de distrugere a valorilor medicinei militare, Hotărârea de Guvern fiind semnată în vara anului 2016. Din acel moment s-a creat un haos organizaţional care a condus la privarea unui foarte mare număr de bolnavi de servicii medicale de specialitate.

5. Nerezolvarea deficitului de spaţiu şi a circuitelor funcţionale, această fiind problema majoră cu care se confruntă Spitalul Militar, lipsa de achiziţii a unor aparate medicale de strictă necesitate. Spre exemplificare, Unitatea de primiri Urgenţe a Spitalului Militar nu deţine nici un Ecocardiograf cu care să se poată face o evaluare minimă a unui pacient. Acest lucru reprezintă o mare vulnerabilitate, fiind sursa unor erori medicale grave de diagnostic şi tratament. Relicva Centrului de Boli Cardiovasculare nu deţine nici un Ecocardiograf capabil să realizeze o ecografie transesofagiană (explorare obligatorie pentru diagnosticul şi urmărirea postoperatorie a oricărui pacient care necesită o intervenţie pe cord deschis).

6. Condamnarea Col. Dr. Iancu Mocanu în anul 2016 pentru luare de mită, fiind primul medic militar prins în flagrant de Direcţia Naţională de Anticorupţie şi condamnat definitiv de Curtea Militară de Apel Bucureşti. La numai câteva luni distanţă a urmat prinderea în flagrant a Lt. Col. Dr. Adrian Ilie pentru aceeaşi fapta, dosarul fiind pus pe rol, tot de către DNA, la Tribunalul Militar Bucureşti.

7. Implicarea Spitalului Militar în scandalul HEXI PHARMA (Spitalul derula contracte cu Hexi Pharma, deşi soţia patronului Hexi Pharma era angajată a Spitalului Militar pe un post creat special de doamna manager şi Gen. Cătălin Zisu).

Prin Hotărârea CSAT nr. 166/2006, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila”, reprezintă o instituţie strategică la nivel naţional. Pe parcursul anilor decidenții politicii nu au intervenit în niciun fel pentru a stopa dezastrul de la Spitalul Militar. ”Clasa politică s-a schimbat de mai multe ori, dar generalii au rămas nemișcați din funcții”, afirmă sursele Presa Liberă din cadrul Spitalului Militar ”Dr. Carol Davila” 

Conducerea Spitalului Militar Carol Davila  și-a exprimat punctul de vedere în urma publicării materialului pe site-ul Presa Liberă și afirmă că:

– „Participarea la Conferinţa ” Zilele Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” a fost şi este benevolă. Taxa de participare la o manifestare ştiinţifică, este obligatorie şi nu obliga organizatorul să o crediteze cu credite de Educaţie Medicală Continuă (EMC).  Pe de alta parte,  taxa de participare nu obliga organizaţia profesională să  elibereze creditele, fără ca plătitorul să participe la lucrări. Dovada participării (pentru asistenţii medicali) este tabelul de prezenţă, care se semnează în timpul desfăşurării activităţii şi care se depune la filială, împreună cu cererea individuală de creditare.

În termenul stabilit de ”Normele de creditare a programelor EMC”, organizatorii au trimis, către Filiala Bucureşti a OAMGMAMR, tabelul cu cei 544 de plătitori, tabele cu semnaturile participanţilor la lucrări şi cererile de creditare, semnate de fiecare participant. În data de 04.11.2016, OAMGMAMR a emis factura cu nr. 3064, iar eliberarea creditelor, s-a realizat diferenţiat, în funcţie de prezenţa, în baza semnăturilor fiecăruia dintre asistenţi înscrişi la manifestarea ştiinţifică, pe o plajă de la 0 la 15 EMC.

Alte informaţii vis-a-vis de acordare creditelor EMC de către OAMGMAMR puteţi găsi pe: www.oammrbuc.ro/legislaţie/norme_de_creditare_a_formelor_de_emc.

Menţionăm că, până în anul 2016, pregătirea profesională a asistenţilor medicali s-a realizat centralizat, prin grija directorului de îngrijiri, în baza solicitărilor asistenţilor medicali desemnaţi de fiecare secţie pentru asigurarea procesului de pregătire profesională.

 1. “Printre nerealizările notabile ale mandatului se află acte de corupţie, decizii manageriale dezastruoase, erori medicale în creştere, abuzuri, nepotisme la numiri în funcţii, lipsa achiziţiilor unor aparate medicale de strictă necesitate şi o ineficienţă în ceea ce priveşte gestionarea banilor”

– SUUMC nu s-a confruntat cu niciun caz de malpraxis în ultimii ani. De asemenea, nicio plângere nu a fost formulată cu privire la “acte de corupţie, decizii manageriale dezastruoase, erori medicale în creştere, abuzuri, nepotisme la numiri în funcţii, lipsa achiziţiilor unor aparate medicale de strictă necesitate şi o ineficienţă în ceea ce priveşte gestionarea banilor”.

III. “În prezent, datorită managementului defectuos, Spitalul Militar nu îndeplineşte condiţiile de reacreditare A.N.M.C.S. Documentaţia aferentă acestui proces de reveluare este de competenţă unui expert în managemnt sanitar, această sarcina deosebit de importantă fiind delegată de către managerul instituţiei unei asistente medicale care nu are pregătire în acest sens şi nu înţelege specificul unei activităţi medicale atât de complexe. În plus, majoritatea mulţi dintre şefii de secţie actuali nu au competenţe minime manageriale, aşa cum prevede legislaţia în vigoare”.

–    În ceea ce priveşte preocuparea publicaţiei dumneavoastră legată de neîndeplinirea, de către unitatea noastră, a condiţiilor de reacreditare impuse de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (A.N.M.C.S) vă sugerăm să parcurgeţi legislaţia în vigoare, respectiv Ordinul ANMCS nr. 871 din 19.07.2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor, armonizat cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 975 din 01.10.2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

Tot în acest context, vă informăm că, începând cu anul 2016, urmare a demersurilor susţinute încă din anul 2014, de actuala conducere a SUUMC s-a obţinut aprobarea înfiinţării Biroului de Management al Calităţii, structură prevăzută cu patru funcţii de specialitat, conform prevederilor art. 1, alin (2) din Ordinul anterior menţionat, care stipulează că: “Structura de management al calităţii serviciilor medicale se normează la posturi fixe generale şi se organizează la nivel de birou pentru spitalele care au mai puţin de 300 de paturi şi la nivel de serviciu pentru spitalele care au peste 300 paturi”.

În conformitate cu alin (2) din acelaşi Ordin, “Membrii structurii de management al calităţii serviciilor medicale vor urma un curs de pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări”, sens în care, candidatul eligibil pentru a ocupa o funcţie de personal civil contractual, capabil să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 2 şi să operaţionalizeze acest proces este un asistent medical licenţiat, cu:

 1. specializări în domeniul Managementului calităţii, obţinute atât în ţară, cât şi în străinătate, după cum urmează: auditor; evaluator; formator de formatori; management de calitate; management de proiect; inspector resurse umane şi expert achiziţii.
 2. formare profesională continuă în alte cinci domenii conexe activităţii de management al calităţii (ex. Comunicare şi relaţii publice, Dezvoltare personală şi relaţii interumane etc.)

În sprijinul activităţii de profil au fost cooptaţi şi instruiţi, pentru elaborarea şi implementarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare şi alţi experţi din cadrul SUUMC, conform prevederilor art. 3, alin (1) “Din structura de management al calităţii serviciilor medicale fac parte medici, jurişti, economişti şi alte categorii profesionale a căror pregătire este utilă în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 2.” 

 1. “Scăderea generală a adresabilităţii pacienţilor către Spitalul Militar, scăderea numărului de intervenţii chirurgicale, aceste fiind limitate, la ordinul managerului, precum şi neîndeplinirea indicatorilor de management contractaţi cu Casă OPSAJ (nivelul acestora a atins doar 60% în ultima parte a anului 2016, acest lucru arătând nevalorificarea potenţialului de care dispune instituţia). Deşi potenţialul instituţiei nu este deloc valorificat în prezent, managerul instituţiei a propus, în mod nerealist, ca noul statut al Spitalului Militar să cuprindă, începând cu 1 ianuarie 2017, circa 300 de posturi noi (din care 100 medici), decizie care, în momentul de faţă, nu îşi găseşte justificare pe indicatorii de management şi nici sustenabilitate financiară.”

–  În ceea ce priveşte prima parte a afirmaţiei dvs.:” Scăderea generală a adresabilităţii pacienţilor către Spitalul Militar, scăderea numărului de intervenţii chirurgicale, aceste fiind limitate, la ordinul managerului, precum şi neîndeplinirea indicatorilor de management contractaţi cu Casă OPSAJ (nivelul acestora a atins doar 60% în ultima parte a anului 2016”, vă comunicăm următoare date statistice, înregistrate comparativ 2015 – 2016:

– adresabilitatea SUUMC a crescut în anul 2016 cu 12,33%, după cum urmează: spitalizare continuă: de la 38.205, în 2015, la 40.320 pacienţi, în 2016creştere de 5,53 %; spitalizare de zi: de la 25.904, în 2015, la 31.697 pacienţi, în 2016creştere de 22,36 %; Total pacienţi: 64.109, în 2015, la 72.017, în 2016, creştere de 12,33%. Adresabilitatea SUUMC, în ultimul semestru al anului 2016, a fost de 86,66%, în condiţiile în care acest indicator scade, sezonier, în lunile de vară, respectiv în perioada iulie-august şi cea a sărbătorilor de iarnă, respectiv în luna decembrie.

– numărul de intervenţii chirurgicale în anul 2015 a fost de 15.419 comparativ cu anul 2016, când s-au înregistrat un număr de 17.663, adică o creştere de 14,55%.

NOTĂ: Facem menţiunea că, efortul instituţional de proges sustenabil al activităţii medicale a fost frânat de secţiile de profil cardiovascular care au înregistrat cel mai mic număr de intervenţii chirurgicale şi cel mai mare număr de decese, raportat la numărul de internări.

– indicatorii de management contractaţi au fost îndepliniţi, conform contractului semnat.

 1. “Menţinerea în funcţie a unor şefi de secţie care îndeplinesc condiţiile de pensionare, împuternicirea unora fără experienţă şi fără a îndeplini condiţiile legale ocupării unei asemenea funcţii prin concurs”.

Toate deciziile privind politica de resurse umane au fost luate în cadrul şedinţelor Comitetului Director al SUUMC, în concordanţă cu prevederile cadrului legislativ şi normativ intern incident, pe baza indicatorilor de performanţă ai fiecărui medic şef de secţie, conform contractului încheiat între părţi şi a asumării misiunilor şi obicetivelor prevăzute în cadrul planurilor de management.

Facem precizarea că, pentru desăvârşirea profesională, un medic alocă mai mult timp şi resurse umane şi financiare, în sensul parcurgerii unor etape clar delimitate de legislaţie, pe specialităţi şi pentru cariera academică (rezidenţiat, secundariat, specialitate, primariat şi, respectiv, de la asistent universitar, şef de lucrări, conferenţiar şi, ulterior, profesor universitar).

În lumina celor prezentate considerăm că, în secolul XXI, nu mai este de acceptat ca medicina militară să fie, în continuare, discriminată prin aplicarea unor prevederi de îndeplinire a condiţiilor de vârstă pentru trecerea în rezervă, fără a se ţine cont de faptul că, se impune valorificarea, la maxim, a potenţialului uman, profesional şi universitar al unui medic.

Societatea românească se confruntă, de ani de zile, cu fenomenul cronic al migraţiei cadrelor medicale şi ni se pare surprinzător că dvs., în calitate de reprezentant al mass media, nu susţineţi demersul instituţiei noastre de a asigura condiţiile necesare întregului corp de specialişti pentru asigurarea diversificării paletei de servicii medicale oferite în cadrul sistemului naţional al asigurărilor de sănătate dar şi a continuităţii actului medical performant, la înalte standarde de calitate şi eficienţă, oferit cetăţeanului.

 1. “Desfiinţarea celui mai performant spital al MApN, Centrul de Boli Cardiovasculare ”Acad. Vasile Cândea”, acesta fiind asimilat că secţie de către Spitalul Militar, decizie care nu a avut la baza un plan de management. (…) Din acel moment s-a creat un haos organizaţional care a condus la privarea unui foarte mare număr de bolnavi de servicii medicale de specialitate.”

Vă informăm că:

 1. la baza   Hotărârii Guvernului României nr. 399/2016 privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, intrată în vigoare de la data de 09.06.2016, a existat o consistentă analiză managerială, pe toate palierele decizionale, analiză din care s-a elaborat, ulterior, Nota de fundamentare a documentului legislativ anterior menţionat, document care s-a aflat în dezbatere publică, conform prevederilor legale, pe pagina web a Ministrului Apărării Naţionale,  
 2. Hotărârea de Guvern anterior menţionată a permis crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice medicale într-un sistem integrat conducând, astfel, la îmbunătăţirea accesibilităţii serviciilor medicale, creşterea calităţii asistenţei medicale, diminuarea birocraţiei, creşterea operativităţii în acţiune şi reducerea timpului de reacţie în salvarea de vieţi omeneşti prin:
  • crearea cadrului legal pentru reorganizarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” în Centrul Clinic de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” şi integrarea acestuia,  fără a mai avea personalitate juridică, în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”.
  • reorganizarea structurii organizatorice a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti prin includerea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • preluarea personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” Bucureşti, de către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti.
  • preluarea personalului tehnico-economic administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” Bucureşti, de către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, redistribuirea la alte unităţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

 

 • Revenim şi accentuăm afirmaţiile noastre, prezentate în NOTA anterioară, în care menţionam că, efortul instituţional de proges sustenabil al activităţii medicale a fost frânat de secţiile de profil cardiovascular care au înregistrat cel mai mic număr de intervenţii chirurgicale şi cel mai mare număr de decese, raportat la numărul de internări.

 

În ceea ce priveşte statutul de unitate funcţională regională de urgenţă strategică, de interes naţional, a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila” Bucureşti, menţionăm următoarele:

 • conform art. I pct. 2 din Ordinul   ministrului sănătăţii nr. 30 din 15 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila” Bucureşti devine unitatea funcţională regională de urgenţă Bucureşti 3 – clasificare provizorie.
 • pe teritoriul României sunt înfiinţate Centrul de Excelenţă HUMINT şi facilităţi oferite părţii americane în conformitate cu Acordul între România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, ratificat prin Legea nr. 268/2006, precum şi Acordul între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite ale Americii, ratificat prin Legea nr. 290/2011, iar în scopul implementării prevederilor Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. S-32 din 29.04.2015 s-au înfiinţat Unitatea  de Integrare a Forţelor NATO şi Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est.
 • existenţa pe teritoriul României a efectivelor NATO impune ca Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” să asigure asistenţa medicală prin întregul spectru de specialităţi, investigaţii şi procedure medicale. Conform art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila” Bucureşti  este parte componentă de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă.

VII. “Nerezolvarea deficitului de spaţiu şi a circuitelor funcţionale, această fiind problema majoră cu care se confruntă Spitalul Militar, lipsa de achiziţii a unor aparate medicale de strictă necesitate. Spre exemplificare, Unitatea de primiri Urgenţe a Spitalului Militar nu deţine nici un Ecocardiograf cu care să se poată face o evaluare minimă a unui pacient. Acest lucru reprezintă o mare vulnerabilitate, fiind sursa unor erori medicale grave de diagnostic şi tratament. Relicva Centrului de Boli Cardiovasculare nu deţine nici un Ecocardiograf capabil să realizeze o ecografie transesofagiană (explorare obligatorie pentru diagnosticul şi urmărirea postoperatorie a oricărui pacient care necesită o intervenţie pe cord deschis).”

Preluarea Centrului Clinic de Boli Cardiovasculare al Armatei “Academician Vasile Cândea” (CCUBCVA) şi înglobarea acestuia în SUUMC, prin Hotărârea de Guvern nr. 399/2016, proces determinat de deficienţele majore apărute în activitatea acesteia, generate de un management defectuos care, a fost perpetuat pe un interval lung de timp şi care şi-a pus amprenta asupra: calităţii serviciilor medicale şi, implicit, a condus la scăderea adresabilităţii, la criza de personal specializat, la degradarea infrastucturii materiale şi logistice (ex. tehnica şi aparatura medicală depăşită, fără service şi mentenanţă) fapte evidente care conduceau, inevitabil, la ridicarea autorizaţiei de funcţionare a unităţii sanitare. Numeroasele comisii de control şi de audit a activităţii menţionează că unitatea medicală de monospecialitate se afla în incapacitate de continuare a activităţii în condiţiile impuse de standardele medicale de calitate şi siguranţă a actului medical.

În acest context, la nivelul MApN/ SUUMC s-au făcut demersuri pentru alocările financiare corespunzătoare, necesare investiţiilor în tehnică şi aparatură medicală ultraperformantă, a încadrării de resurse umane, a dezvoltării şi susţinerii activităţii medicale a secţiilor care au făcut parte din structura organizatorică a Centrului Clinic de Boli Cardiovasculare al Armatei “Academician Vasile Cândea” (CCUBCVA), după cum urmează:

 • A fost obţinută autorizaţia de funcţionare a unităţii sanitare, de la nivelul tuturor forurilor competente şi au fost încheiate contractele de prestări servicii cu casele de asiguirări de sănătate;
 • A fost făcute toate demersurile legale pentru obţinerea fondurilor necesare desfăşurării activităţilor medicale derulate în domeniul cardiologiei, chirurgiei cardiace şi vasculare şi în cardiologie intervenţională, fonduri suportate de Ministerul Sănătăţii în cadrul Programelor Naţionale;
 • Secţiile care derulează activităţi medicale în domeniul chirurgiei cardio-vasculare au primit 1 aparat de anestezie şi terapie intensivă, o masă de operaţie, 2 aspiratoare chirurgicale şi o lampă scialitică, în baza unor contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de către SUUMC, în anul 2015, precum şi un angiograf de ultimă generaţie;
 • Au fost achiziţionate stimulatoare cardiace, prin acord-cadru cu Ministerul Sănătăţii – 40 buc. prin contract subsecvent şi urmează a fi primit avizul pentru încă 80 buc.;
 • au fost scoase la concurs funcţii de cadre cu studii superioare (specialist cardiologie, specialist ATI şi medic primar cardiologie, supraspecializare cardiologie intervenţională);
 • Au fost încheiate contractele subsecvente pentru medicamente, perfuzabile, dispozitive şi dispozabile medicale specifice acestui domeniu de activitate;
 • în economia activităţii medicale derulate la nivelul SUUMC, secţiile carea au făcut parte din CCUBCVA reprezintă o pondere de 10% din volumul de activitate;
 • din punct de vedere al infrastructurii clădirilor şi spaţiilor aflate în folosinţa CCUBCVA , anterior HG nr. 399/2016, până la sfârşitul anului 2016, s-a intervenit, în regim de urgenţă, pentru:
 • amenajarea unor alte locaţii, corespunzătoare pentru pacienţi, în care să îşi desfăşoare activitatea secţiile altele decat chirurgicale (cardiologie, explorări funcţionale etc.)
 • amenajarea şi dotarea vestiarelor pentru personalul medical din toate secţiile.
 • în planul de management al conducerii SUUMC sunt prevăzute o serie de obiective privind creşterea calităţii serviciilor medicale în acest domeniu de activitate, prevăzute cu termene bine determinate şi cu alocări de fonduri necesare implementării.
 • În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 399/2016 privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Cândea” Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, intrată în vigoare de la data de 09.06.2016, aceasta s-a produs prin comasarea, prin absorbţie şi prin preluarea activităţii, derulate la nivelul primei unităţi medicale, sub aceeaşi denumire, în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC). În sensul acestor prevederi legale, structura CCUBCVA a rămas neschimbată, cu acelaşi număr de paturi alocate fiecărei specialităţi în parte.
 • în urma preluării de către SUUMC a CCUBCVA sunt  demarate 18 cercetări administrative, determinate de lipsuri în evidenţa contabilă.

Vă asigurăm de faptul că, actualul management al SUUMC şi-a manifestat întreaga deschidere în identificarea tuturor problemelor şi de disponibilitate în găsirea soluţiilor:

– de amenajare, reamenajare şi reabilitare a spaţiilor, sens în care pe componenta de infrastructură a spitalului s-au executat următoarele activităţi principale:

   • aprobarea în Consiliul tehnico-economic al M.Ap.N a studiului de fezabilitate pentru reabilitarea reţelei de alimentare cu energie electrică;
   • finalizarea şi depunerea documentaţiei pentru Clasarea şi inventarierea clădirilor monumente istorice spital, în vederea accesării de fonduri europene pentru lucrările de restaurare şi reabilitare;
   • au fost achiziţionate servicii de expertizare tehnică de calitate a construcţiilor existente;
   • a fost extinsă şi modernizată Unitatea de Primiri Urgenţe;
   • la nivelul fiecărei secţii medicale au fost igienizate cel puţin 4 rezerve sau cabinete;
   • modernizarea saloanelor din secţiile de chirurgie
 • de achiziţie de aparatură şi dispozitive medicale de ultimă generaţie care să susţină activitatea celor noi 3 colective de cercetare, pentru care conducerea SUUMC a obţinut aprobarea Ministerului Sănătăţii, în domeniul: gastroenterologie, hepatologie şi  endoscopie digestivă;  multitraumă şi exoprotezare bionică; urologie, a celor 10 nuclee de cercetare în: chirurgie avansată şi robotică, ATI, ginecologie, neurologie şi patologie neurovasculară, psihiatrie şi psihofarmacologie clinică, patologie oftalmologică, patologie ORL, dermatologie, endocrinologie şi boli metabolice şi de nutriţie, oncologie, hematologie; a Centrului pentru diagnostic şi tratament al Glaucomului; a Centrului pentru melanomul malign şi cancere cutanate şi, în mod special, a Centrului de asistenţă multidisciplinară    pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii;
 • obţinerea de fonduri pentru asigurarea tratamentului bolnavilor încluşi în Programele Naţionale de: AP TRAUMA (nou 2015); AP ENDO (nou 2015); Reconstrucţie mamară (nou 2015); AP ATI; Oncologie; Ortopedie; Boli neurologice; Boli rare acuţi; Boli rare cronici; Diabet zaharat; Transplant de organe, ţesuturi şi celule umane; Prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

VIII. “Condamnarea Col. Dr. Iancu Mocanu în anul 2016 pentru luare de mită, fiind primul medic militar prins în flagrant de Direcţia Naţională de Anticorupţie şi condamnat definitiv de Curtea Militară de Apel Bucureşti. La numai câteva luni distanţă a urmat prinderea în flagrant a Lt. Col. Dr. Adrian Ilie pentru aceeaşi fapta, dosarul fiind pus pe rol, tot de către DNA, la Tribunalul Militar Bucureşti.”

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila” (SUUMC) face următoarele precizări:

 • în primul caz semnalat de dvs., evenimentul s-a produs în anul 2012, dată la care col. medic dr. Iancu Mocanu, ocupa funcţia de şef de secţie Chirurgie Cardiacă, în cadrul CCUBCVA
 • în ceea ce priveşte cazul domnului lt.col. medic dr. Adrian Ilie, considerăm că, în calitate de angajator, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” are obligaţia respectării legislaţiei în domeniul:

– sanitar, în conformitate cu prevederile art. 388 din Legea nr. 95/2006 – (republicată) privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în care se stipulează că, ,,este nedemn de a exercita profesia de medic:

 1. medicul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 2. medicul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară”.

– muncii, în conformitate cu Legea 53/2003 – (republicată)  Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte suspendarea/desfacerea contractului individual de muncă aşa cum este stipulat la:

  1. art. 56 -,,contractul individual de muncă existent încetează de drept (…) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti”.
  2. art. 52 alin.(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului ,,în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti”.
  3. art. 50 lit.g) ,,Contractul individual de muncă se suspendă de drept în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală”

În sensul respectării textelor de lege de strictă aplicabilitate, menţionate mai sus, fiecare persoană are dreptul de a se bucura de prezumţia de nevinovăţie, aşa cum este ea definită în art. 4 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul  de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, până la momentul pronunţării unei decizii judecătoreşti, definitive.

 1. Implicarea Spitalului Militar în scandalul HEXI PHARMA (Spitalul derula contracte cu Hexi Pharma, deşi soţia patronului Hexi Pharma era angajată a Spitalului Militar pe un post creat special de doamna manager şi Gen. Cătălin Zisu).

Legat de contractele Hexi Pharma, reiterăm poziţia noastră, exprimată public, în nenumărate rânduri şi, anume, că SUUMC nu a achiziţionat substanţe biocide, destinate dezinfecţiei suprafeţelor şi instrumentarului medical, aflate în portofoliul Hexi Pharma.

În ceea ce priveşte angajarea medicului oftalmolog Iuliana Ochinciuc, aceasta a survenit, ulterior promovării concursului de ocupare a postului de medic oftalmolog (personal civil contractual), la data de 16.11.2015, post vacant, aflat pe schema de personal a Ambulatoriului integrat al SUUMC.

Comitetul Director al SUUMC a aprobat scoaterea la concurs a postului de personalul civil contractual, specialitatea oftalmologie, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 921/ 2006 pentru stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public, iar validarea concursului s-a realizat cu respectarea, în totalitate, a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii (OMS) nr. 869 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist (….) în unităţile sanitare publice cu paturi.

Menţionăm că, postul scos la concurs, destinat personalului civil contractual, nu a fost transformat dintr-o funcţie de cadru militar.

Urmare a acestei decizii şi în conformitate cu prevederile art. 4, literele a) şi b) din OMS nr. 869 din 9 iulie 2015, SUUMC a solicitat avizul consultativ al organizaţiilor profesionale şi aprobarea ordonatorului de credite imediat superior.

Conform art. 5, alin. (1) din OMS nr. 869/2015, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizelor prevăzute la art. 4, unitatea noastră a făcut demersurile necesare pentru asigurarea publicităţii concursului.  Astfel, anunţul de scoatere la concurs a postului de medic specialist (personal civil contractul) confirmat în specialitatea oftalmologie, din cadrul cabinetului de oftalmolologie din Ambulatoriul de specialitate a fost a fost publicat în “Viaţa Medicală” nr. 35 din 28.08.2015, publicaţie de specialitate a Ministerului Sănătăţii.

Concomitent cu acest demers, SUUMC a asigurat publicitatea concursului prin postarea pe pagina de internet a unităţii sanitare (www.scumc.ro/ Secţiunea Cariere), anunţul fiind publicat, în data 07.08.2015, orele 08.45 şi prin afişarea la avizierul instituţiei.

Comisia de examinare, precum şi perioada desfăşurării concursului s-a realizat în conformitate cu dispoziţiile art. 7 din OMS nr. 869/2015.

Examenul s-a desfăşurat în două etape, respectiv în data de 21.10.2015, pentru proba scrisă şi în data de 22.10.2015, pentru proba clinică.

La finalul concursului de medic specialist (personal civil contractul) confirmat în specialitatea oftalmologie, comisia de examinare a întocmit un Proces verbal, semnat de toţi membrii comisiei.

Dosarul de înscriere la concurs al medicul oftalmolog Iuliana Ochinciuc a fost verificat, de către structura de personal a SUUMC, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 (republicată)  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OMS nr. 869/2015.

Conform ordinului anterior menţionat, dosarul de înscriere la concurs cuprinde următoarele acte:

 1. cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. chitanţa de plată a taxei de concurs în cuantum de 150 lei.

Menţionăm că, la acest moment, medicul oftalmolog Iuliana Ochinciuc are contractul individual de muncă suspendat, urmare a solicitării domniei sale.

Manager general al

Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila”

                   General de brigadă

Conf. univ. dr. Florentina IONIŢĂ-RADU

Director medical al

Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila”

                        Colonel medic

Conf. univ. dr. Mariana Jinga

Comentarii prin Facebook

57 Comentarii on Revoltă fără precedent a asistenților medicali din cadrul Spitalului Militar ”Dr. Carol Davila”. Nava “Amiral” a medicinei militare românești a eșuat

 1. Unde sunt banii asistentelor? Probabil au fost cheltuiti de stimata doamna comandant de sarbatori, pentru ca asa se intretine obrazul subtire…luand de la saraci…

 2. cpt. magistrat Catalina Marius Strimbei a organizat un flagrant nereusit pentru lt. col. dr. Ilie Adrian dar masurile abuzive ulterioare au curs

  • pai trebuia sa ajunga altcineva sef de sectie si in romanica se practica aceasta metoda

   • dupa ce a ajuns asa sef pe sectie ORL doctorul Costin vrea sa aduca o asistenta sefa cu dedicatie de la urologie fara sanse pentreu alte persoane calificate

 3. Probleme sunt multe, in acest spital, incepand de la faptul ca asistentele medicale au salariile mai mici decat in sistemul de sanatate civil, au primit o marire de salariu iar luna urmatoare a fost retinuta, orele lucrate in week-end si sarbatorile legale nu sunt platite iar orele suplimentare sunt compensate in limita „posibilitatilor” cele neefectuate se pierd fara a fi renumerate. Orele de noapte nu sunt platite decat in limita a trei garzi, si exemplele ar putea continua.

  • Sunt Cornelia din centrul militar de sănătate.si la noi e aceeasi problema in ce priveste salariile.voua vi s-a spus de ce suntem platiti altfel decit asistentele din spitalele civile?

 4. Mafie ca in acest spial nu gasesti in aceasta lume din pacate este vorba de spitalul militar.Acea femeie comandant trebuie cercetata foarte adancsi locul ei ar trebui sa fie la inchisoare poate usor v a primi ce mwrita desi este foarte greu acolo nu patrunde dreptatea si legea dar poate mai exista in tara asta cineva care o sa ia masuri .

 5. Mircea ordean // 17 ianuarie 2017 at 16:22 // Răspunde

  Dacă zice astea ditai Presalibera,net, o fi de crezut…

  Altminteri tonul tipilor de acolo (bașca formulările a la „Nava amiral etc…”) minează mult credibilitatea afirmațiilor.

  Îmi pare un caz clasic de băgat fitile (altminteri înalte și puternice). Bănui că se mizează și pe sperietura pe care ar provoca-o așa materiale, celor vizați.

  • Domnule Ordean, cu tot respectul, daca dumneavoastra plateati ceva si nu vi se elibera chitanta si apoi nu primeati ce vi s-a promis, conform intelegerii, tot fitile credeati ca sunt? Sau atunci nu se mai aplica aceeasi judecata?

  • Asteptam ca doamna manager sa dezminta, punct cu punct, cele pe care dumneavoastra le puneti sub semnul indoielii. Faptul ca nu exista nici o reactie din partea dumneaei arata vinovatia.

 6. Ionita Marian // 17 ianuarie 2017 at 21:22 // Răspunde

  Cunosc acest spital de peste 60 de ani; din pacate a devenit o „stafie„ translucida a ceea ce a fost odata, ca mai toate spitalele din Romania. Am vazut-o in „direct„ pe doamna Ionita, insa n-a avut timp sa discute cu mine. M-a trimis la un doctor „mai inferior„; domnia sa se preocupa de grade. Si nu este singurul caz.

 7. Sa ne spuna doamna comandant ce a facut si cu banii de Mos Craciun pe care MApN ii distribuie anual in buget pentru cadourile copiilor cadrelor militare? In ultimii 2 ani nu s-a dat nici un astfel de cadou, asa cum se obisnuia pana acum, semn de mare saracie…Eh, deeee….a trecut DNA-ul pe acolo si probabil e inca cu ochii pe ei…

 8. Domnul ministru ar trebui sa trimita corpul de control si s o demita pe aceasta incompetenta!Sunt grave probleme de ordin managerial,organizatoric,abuzuri in spital!Ca sa nu mai amintim de dosarele ei de la DNA siPARCHETUL MILITAR deschise de subordinati!

 9. Magda Chiriac // 18 ianuarie 2017 at 14:17 // Răspunde

  Sunt asit in Spit .Militar nu am cunostinte de nici o revolta nu am participat la nici o revolta . Cine se ocupa cu aceste zvonuri nefondate sa nu mai vorbeasca in numele altor persoane probabil este un om nefericit nerealizat si i-ar trebui un trat.medicamentos si de recuperare .

  • Mirela Bidilica // 18 ianuarie 2017 at 14:37 // Răspunde

   Magda, draga, si eu sunt asistenta, ca si tine…poate ca tu esti „om de incredere”… Daca ceea ce spui ar fi adevarat, de ce ai semnat ieri Declaratia conform carei te angajezi sa iti faci numarul de ore de educatie medicala continua pana la sfarsitul anului 2017, stiind ca ai platit deja majoritatea orelor? De ce a fost sedinta de urgenta cu asistentele sefe la ora 13.30 la Comandament si s-a promis ca o sa se acorde maririle de salarii ca la asistentii din spitalele civile? De ce acum, dupa ce a aparut in presa si nu inainte? De ce doamna comandant nu a convocat o sedinta pe spital ca sa dezminta afirmatiile calomnioase din presa? Va spun eu…pentru ca nimeni nu bate cu pumnul in masa cand se stie vinovat…Stiti ca de fapt doamna comandant si-a negociat plecarea la spitalul SRI daca nu reuseste sa il „vrajeasca” si pe noul ministru Les? Cum se explica demisiile unor medici/sefi de sectie (ex: Ionut Codorean/Sef sectie ortopedie-traumatologie)? Si tu, draga Magda, o iubesti atat de mult pe Geta Grosu, despre care stie toata lumea ca este amanta doctorului Ene si a fost batuta anul trecut de sotia acestuia in spital de umbla cu ochii vineti? Ce autortitate are aceasta femeie, care este mana dreapta a Florentinei Ionita? Daca erai cu adevarat asistenta, asa cum declari, nu puteai sa scrii asemenea minciuni…

   • Magda Chiriac // 18 ianuarie 2017 at 15:50 // Răspunde

    As aprecia mai mult calitatea ta de asistenta daca nu ai folosi identitati false!!!

    • Mirela Bidilica // 18 ianuarie 2017 at 16:35 // Răspunde

     Daca singura dumneavoastra opozitie la comentariul de mai sus este „identitatea mea”, dovedeste faptul ca, la nivel subconstient, acceptati adevarurile expuse intrucat nimeni (nici chiar dumneavoastra) nu are puterea de a nega un fapt care s-a petrecut. Ceee ce faceti dumneavoastra este o tentativa de a discredita persoana, fara argumente, cu scopul de a manipula perceptia oamenilor.

 10. Comentariu

 11. In Spitalul Militar asistenții medicali își desfășoară activitatea conform programului .Mentionez ca acele declarații pe care tu le arati in necunoștință de cauza nu sunt ale Spitalului militar Dacă ești asistent medical și te vei duce sa ți avizi zi diploma de liberă practica ( bănuiesc ca știi unde ca tot ești așa de informat prost) și nu ai puncte te va pune sa complete zi aceasta declarație pe care eu am fost pusă sa o completez pentru cineva care nu avea puncte.Du te și informează te când scoți pe sticla niște informații care nu sunt adevărate.Eu sunt de părere sa ne lăsam medicii sa trateze pacienții și tu ca asistent îndeplinește ți îndatoririle de asistent și numai sta sau da declarații,Totodata dacă ai coloana vertebrală numai folosi numele altei colege care și a îndeplinit îndatoririle de serviciu fffffffbinesi pune ți și numele adevărat pe stcla ca văd ca limbariță ai In încheiere in doresc doamnei Dr multă putere de munca și multe realizări.astept sa m-a combați așa zisa as Mirela Bidilica.Halal asistenta dai in semeni tai Mariana

 12. Sa obligi asistentele sa plateasca congresul fara sa le eliberezi chitanta si fara sa le dai macar punctele EMC e bataie de joc la adresa unor angajate care chiar muncesc ca sa nu mai zic ca e caz de Parchet!Oare cu ce bani si a facut Geta Groasa si fica sa precum si asistentele de casa tinute pentru congres???

 13. Vaca din poza se pozeaza cu stiloul – ca stie sa scrie!!. E zi mare pentru Vaca! Uite mama!…am invatzat sa scriu!…si am si stilou!… Ce VACA!

  • Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 12:38 // Răspunde

   Vaca e mata ca te-a facut schizofren

   • Esti postacul(prostanacul taxi)ai vacii?

    • Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 13:18 // Răspunde

     Analfabetule !
     Esti la fel de prost ca Jean care te plateste degeaba.
     In curand vei plati pt defaimarea Spit Militar si toate calomniile aduse medicilor de acolo.
     Daca ai impresia ca sub protectia anonimatului poti scrie ce-ti trece tie prin capsorul ala mic de copil tembel, te inseli amarnic si TU vei fi cel care va suporta consecintele !

   • „Ma-ta”se scrie cu cratima, asa ca va rog sa invatati sa injurati corect!

  • E urat, domnule Arthur, sa folositi acest limbaj de mahala, indiferent de motivele personale!

 14. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 12:35 // Răspunde

  Autobiografie in serial
  Episodul 1
  Dupa ce am muncit o viata ca dintr-un taran cu par pe limba sa termin o scoala profesionala si sa ajung strungar, apoi brancardier, a venit revolutia si am devenit oprimat al regimului comunist, deci dizident. Prin urmare, in 1990 prin luna mai, am facut o cerere ca vreau si eu la facultate, ca incercasem de vreo 3 ori si comunistii aia imi dadeau numai nota 3 si 4 ( in 1985 am picat cu 6,48 am fost mai tare ). M-a bagat tata Stanculescu fara examen direct in semestrul doi anul intai la Facultatea de Stoma, cu toate ca mai era doar o luna din anul universitar (apropo, eu nu am luat nici un examen pe bune toata viata mea). Acolo am fost cel mai tare, primul intai, sef de promotie, i-am spart pe toti, numai 10 pe linie, doar ca in 1995 am picat si rezidentiatul. Si ce daca. Sa trag eu ca prostul 5 ani sa fac rezidentiatul ca toti fraierii de doctori care nu au fost persecutati politic si dizidenti ? Plec frumos in America 3 luni si ma intorc cu o diploma la care mai atasez eu niste falsuri, le-o bag astora de la UMF sub nas si gata cu echivalarea rezidentiatului. Asta-i valoarea mea, vierme psihopat, smecher de Plopsor, oltean hotarat si arunc cu noroi pe toti cei ce nu-mi sunteti egali. Sunt un impostor frustrat! Cum va permiteti sa-mi luati jucariile si sa-mi inchideti portile spitalului unde mi-am bagat si copilasul ( cu aceleasi metode ) sa-mi trateze dintii ?
  Urmeza episodul 2
  Va pupa Tata Jean

 15. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 12:57 // Răspunde

  Episodul 2
  Generalul Ioan Sîrbu deţine recordul avansărilor atât în cariera profesională, cât şi în cea militară* Printr-un lung şir de falsuri, în numai 15 ani, el a ajuns din plutonier general de brigada * Este acuzat de epurarea tuturor somitatilor medicale din Spitalul Militar Central * Sarbu are o avere impresionanta, pusa pe numele unor acoliti. 
  La prima vedere, generalul de brigada Ioan Sarbu a primit de la viata tot ce-si poate dori un om: o avere impresionanta, o pozitie sociala in cele mai elitiste medii, o familie realizata. Daca insa ne gandim ca acum 25 de ani individul era doar un brancardier cu  bocancii scalciati, locuia in chirie, mergea cu autobuzul si crestea gaini si porci in curtea casei parintesti pentru a pune ceva pe masa copiilor, pozitia sa de astazi se clatina serios.
  Primele semne de scandal legate de ascensiunea lui Sarbu au aparut in 2007, cand individul a inceput prigoana impotriva dr. Aurelian Raneti, subalternul sau de la Spitalul Militar Central, caruia i-a “administrat” mustrari administrative. Motivul real al acestora ar fi fost faptul ca dr. Raneti descoperise niste nereguli in documentele universitare ale generalului Sarbu. La randul sau, dr. Raneti a contestat la Curtea de Apel Bucuresti pedepsele primite de la generalul Sarbu si a mentionat motivul care le-a generat. Curtea de Apel Bucuresti a dat Sentinta Civila nr. 1520/16 decembrie 2008, in care se mentioneaza ca acuzatiile aduse de dr. Raneti lui Sarbu sunt reale. Instanta a precizat ca, desi nu analizeaza legalitatea sau nelegalitatea inmatricularii lui Sarbu la Facultatea de Stomatologie in 1990, nefiind sesizata in acest sens, totusi constata ca nu s-a facut in mod corect.
  Generalul de brigadă Ioan Sîrbu deţine recordul avansărilor atât în cariera profesională, cât şi în cea militară. Printr-un lung şir de falsuri, în numai 15 ani, el a ajuns din plutonier major comandantul celei mai mari unităţi medicale a Armatei. Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central Bucureşti (SMC) se află aproape în pragul dezastrului, după ce generalul de brigadă Ioan Sîrbu, i-a dat afară pe cei mai valoroşi medici specialişti. Mai multe rapoarte, în care se reclamă scăderea drastică a calităţii actului medical la SMC, au ajuns, la vremea respectiva, pe biroul preşedintelui de atunci Traian Băsescu. Cu toate acestea, nimic nu pare să fi tulburat “dictatura militară” instaurată la SMC de fostul brancardier Ioan Sîrbu.
  În 1990, Ioan Sîrbu era un simplu brancardier, cu grad de plutonier, şi făcea serviciu de gardă la poarta Spitalului Militar. În 15 ani, a ajuns general de brigadă, cercetător ştiinţific principal şi comandantul spitalului, printr-un şir de falsuri, la care mai-marii armatei au închis ochii.

 16. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 12:59 // Răspunde

  Episodul 3
  A intrat la Facultatea de Stomatologie ilegal, fără examen, doar printr-un ordin al ministrului apărării de atunci, Victor Atanasie Stănculescu. Sîrbu adresase o cerere acestuia, în care se plângea că, pe vremea comunismului, ar fi fost oprimat şi că picase la Medicină din motive politice. Fără să aducă însă vreo hotărâre judecătorească sau alte dovezi în acest sens. Student prin “ordin de zi” Fără nicio jenă, pe 30 mai 1990, MApN a trimis o adresă către Inspectoratul General pentru Învăţământul Superior Militar prin care se comunica decizia de înscriere a plutonierului major Ioan Sîrbu la Institutul Medico Militar, specializarea stomatologie. Această decizie era calificată ca fiind “un act de dreptate faţă de abuzurile regimului trecut”. Câteva luni mai târziu, comandantul Institutului Medico Militar (IMM), profesor doctor docent Gheorghe Niculescu, ordona înscrierea lui Sîrbu la Facultatea de Stomatologie din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti printr-o adresă către ministrul învăţământului. Aşa se face că în 1990, sfidând flagrant legea, Facultatea de Stomatologie îl înscrie direct în semestrul II pe plutonierul major Ioan Sîrbu, echivalându-i acestuia concursul de admitere din 1985 picat la acea vreme cu nota 6.48! Astfel, Ioan Sîrbu a fost băgat la Facultatea de Stomatologie de către ministrul apărării fără nicio justificare legală, fiind unicul caz de acest gen în istoria învăţământului românesc. Faptul este cunoscut de mai mult timp, dar autorităţile statului nici măcar nu au mimat o anchetă.

 17. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 13:00 // Răspunde

  Episodul 4
  Medic rezident pe copii xerox 
  Mediile foarte mici cu care Sîrbu a picat de fiecare dată admiterea la IMM nu au nicio legătură cu vreo persecuţie politică. Dacă într-adevăr ar fi fost persecutat, actualul general, care era şi membru UTC, nu ar mai fi prins Revoluţia cu gradele de subofiţer pe umăr. Deşi foştii colegi l-au caracterizat pe Ioan Sîrbu drept un student mediocru, acesta se laudă că a avut zece pe linie în facultate. Fostul plutonier trece astăzi sub tăcere faptul că, în anul V, şi-a mărit toate notele slabe de la examenele din anii anteriori. Aprobarea rectorului de atunci, Laurenţiu M. Popescu, pentru mărirea notelor din anii I şi II contravine şi ea flagrant Legii învăţământului în vigoare în 1995. Mai mult, pe cererile de mărire de notă se regăsesc scrisuri şi semnături total diferite, ceea ce înseamnă că aceste documente sunt lovite de nulitate. A obţinut apoi pe bandă rulantă, “la apelul de seară”, diploma de medic specialist, fără să facă măcar un singur minut de rezidenţiat! În domeniul medical, stagiile minime, după terminarea facultăţii, sunt cinci ani de rezidenţiat, în urma căruia se obţine titlul de medic specialist şi alţi cinci ani de medic specialist pentru gradul de medic primar. În privinţa rezidenţiatului, surse din Direcţia Medicală a Armatei ne-au confirmat că Ioan Sîrbu a sărit peste acest stagiu obligatoriu. Ne-au relatat şi cum, după terminarea facultăţii, Sîrbu a obţinut o bursă de trei luni la clinica prof. dr. Leonard Linkow, din New York. Întors acasă, Sîrbu a obţinut de la UMF echivalarea diplomei obţinute în SUA cu rezidenţiatul. Această echivalare s-a făcut doar în baza unei copii după o adeverinţă. La Rectoratul UMF nu există date nici despre locul şi nici despre perioada în care şi-ar fi făcut Ioan Sîrbu rezidenţiatul.

 18. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 13:01 // Răspunde

  Episodul 4
  Vechime didactică falsă 
  Ioan Sîrbu a dus o furibundă goană şi pentru legitimarea ca şi cadru universitar. Nu s-a mai “încurcat” cu gradele de preparator şi asistent universitar, sărind direct la cel de şef de lucrări, cu complicitatea foştilor rectori ai UMF “Carol Davila”. Printre condiţiile stipulate de lege pentru obţinerea titlurilor didactice de şef de lucrări şi conferenţiar se numără şi vechimea didactică obligatorie de 9 ani şi, respectiv, 20 de ani. Pentru a eluda aceste prevederi şi a-l ajuta astfel pe Ioan Sîrbu să obţină mult-râvnitele titluri universitare, fostul şi actualul rector al UMF “Carol Davila” s-a folosit de un tertip: a considerat vechimea în muncă drept vechime didactică. Astfel, prin Decizia nr. 5.084 din 24 februarie 2003, Ioan Sîrbu este numit prin concurs, pe postul de şef de lucrări la Catedra Implantologie Orală. În document se specifică negru pe alb că doctorul Sîrbu avea la acea dată o vechime didactică de 20 de ani. Acest lucru este imposibil pentru că exact cu 20 de ani înainte, în iunie 1982, actualul general tocmai luase bacalaureatul! Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” a considerat activitatea de portar, brancardier şi student a lui Sîrbu drept “vechime didactică”! Doi ani mai târziu, în 2005, Ioan Sîrbu era înaintat din nou în grad universitar, pe postul de conferenţiar, cu o vechime didactică de 22 de ani. Această “vechime didactică” s-a materializat şi într-un spor salarial.

 19. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 13:02 // Răspunde

  Episodul 5
  A epurat tot in Spitalul Militar 
  Prin eliminarea medicilor de valoare, calitatea şi cantitatea serviciilor medicale prestate de Spitalul Militar Bucureşti au scăzut dramatic. S-au redus, de asemenea, şi adresabilitatea şi, în consecinţă, fondurile obţinute de spital de la Casa de Asigurări de Sănătate s-au redus dramatic. Generalul spune că totuşi regretă decizia de a-i pensiona pe medicii militari, dar nu avea ce să facă. “Pot spune că ziua aceea a fost cea mai neagră zi din viaţa mea”, ne-a declarat Ioan Sîrbu. Apropiaţii generalului Ioan Sîrbu au o explicaţie plauzibilă pentru strădania acestuia de a decapita cu orice preţ Institutul Medico Militar. Fostul plutonier nu ar fi uitat niciodată că, în anii 80′, a picat ruşinos de trei ori, cu medii foarte mici, la admiterea în această instituţie. Numit iniţial şef al IMM, în 2004, Sîrbu a renunţat la această funcţie pentru şefia cu mai mare “greutate” a SMC. Strânsa legătură cu şefii Armatei reiese clar din “permisiunea” lui Sîrbu de a sări toate treptele ierarhice şi de a obţine aprobări direct de la ministru. Astfel, fără să ţină cont de treptele ierarhiei militare, Ioan Sîrbu a făcut un raport pe care l-a înaintat direct ministrului Teodor Atanasiu. În raport, generalul a propus nici mai mult, nici mai puţin decât desfiinţarea Facultăţii de Perfecţionare şi Specializare din IMM, fără de care instituţia de învăţământ nu putea exista, pe motiv că nu ar mai fi nevoie de ea. Ulterior, Ioan Sîrbu a contribuit decisiv la desfiinţarea clinicilor universitare din SMC, acolo unde se pregăteau studenţii militari ai IMM. Prin această manevră, s-a pregătit practic terenul pentru pensionarea forţată a celor mai mulţi medici specialişti, profesori universitari, care lucrau la clinici. Aceste acţiuni iresponsabile au fost catalogate drept “o lovitură imensă de imagine negativă pentru Armată” şi “un atentat la siguranţa naţională”, prin distrugerea suportului medical major al Armatei. Posturi de fochişti pentru savanţii medicinei militare La insistenţele generalului Sîrbu, în 16 septembrie 2005 a avut loc o şedinţă de lucru a conducerii MApN, în care ministrul Teodor Atanasiu a hotărât micşorarea numărului de posturi de medici din spitalele militare. Pretextul? Reducerea cheltuielilor de personal bugetar. Deşi i s-a atras atenţia că personalul militar vizat este plătit din fondurile caselor de asigurări de sănătate, şi nu din cele ale MApN, fostul ministru al apărării a dispus formularea propunerilor nominale de desfiinţare a funcţiilor medicilor care cumulau pensia militară cu salariul. De listele SMC s-au ocupat generalul Sîrbu şi soţia sa, Olimpia, “unsă” şefă la Resurse Umane chiar de bărbatul ei. În felul acesta, şeful SMC nu a ratat ocazia de a-i pune pe liber pe toţi cei care îl incomodau şi care ştiau foarte bine modul fraudulos în care şi-a construit cariera, atât cea medicală, cât şi cea militară. Sârbu nu s-a mai sinchisit să respecte criteriul din ordinul Direcţiei Medicale privind “examinarea profesională în urma căreia vor fi selecţionate persoanele care urmează a fi concediate”. Culmea, şeful SMC pretinde că a urmărit doar binele spitalului. “Pentru binele spitalului, a trebuit să iau această decizie. Suntem preocupaţi permanent să creştem standardul profesional”, a declarat Ioan Sîrbu. Mai mult, acesta consideră că medicii rămaşi “sunt peste cei care au plecat”. Reamintim că printre somităţile puse pe liber de fostul brancardier de la SMC se numără nume “grele” din lumea medicală: prof. dr. Benone Cârstocea – şeful Clinicii Oftalmologie, conf. dr. Penelopa Marinescu – şefa Clinicii Chirurgie Plastică Reconstructivă şi Arsuri, dr. Nicolae Pavelescu – şeful Secţiei Balneologie, Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală, prof. dr. Mihai Bana – şeful Clinicii de Urologie, prof. dr. Ioan Ţintoiu – şeful Centrului de Boli Cardiovasculare al Armatei, prof. dr. Ioan Nedelcu – şeful Clinicii Dermatologie, conf. univ. dr. Petre Brătilă – şeful Clinicii de Ginecologie, medic primar Emil Cramer – şeful Secţiei Neurochirurgie, dr. Constantin Morgoş – directorul medical adjunct al SMC, profesor doctor Vasile Ciuchi şi mulţi alţii.

 20. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 13:04 // Răspunde

  Episodul 6
  Cariera militara a lui Ioan Sirbu a fost la fel de exploziva cu cea academica. Practic, cu exceptia unui grad obtinut la termen (cinci ani), Sirbu a fost avansat numai la „exceptional”, din doi in doi ani.
  – 1990 – plutonier-major
  – 1992 – locotenent-major
  – 1994 – capitan
  – 1999 – maior
  – 2000 – locotenent-colonel
  – 2002 – colonel
  – 2004 – general de brigada
  – 2009 – general-maior
  C.V. 
  – Ioan Sirbu
  – Data si locul nasterii: 17 octombrie 1958, comuna Plopsor, judetul Gorj
  – 1990 – admitere controversata, fara concurs, la Facultatea de Stomatologie
  – 1995 – declarat respins la examenul de rezidentiat
  – 1996 – bursier la Clinica de Implantologie Orala – prof. Leonard Linkow, New York
  – 1996 – obtine echivalarea rezidentiatului
  – 2002 – 2004, comandant al Institutului Medico-Militar Bucuresti
  – 2003 – sef de lucrari, Catedra de Implantologie Orala, Facultatea de Medicina Dentara
  – 2004 – 2009, comandant al Spitalului Clinic de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucuresti
  – 2005, conferentiar universitar, Catedra de Implantologie Orala, Facultatea de Medicina Dentara
  – 2008, profesor universitar, Catedra de Implantologie Orala
  – 2009 – 2010, comandant al Directiei Medicale a Armatei
  – Ianuarie 2010, consilier al ministrului Apararii Nationale
  – Februarie  2011, consilier la Ministerul Educatiei
  Urmeaza o noua serie
  Va pupa Tata Jean

  • Opinia Publica // 19 ianuarie 2017 at 14:32 // Răspunde

   Stimate domn, nu vad nici o legatura intre cele expuse in materialul redactat si insiruirea dumneavoastra de episoade delirante. Nu uitati ca orice adresa „anonima” poate fi usor identificata de organele abilitate, in special cand este vorba despre atacuri directe la persoane care nu fac obiectul materialului de presa, dupa cum vor fi verificate toate infomatiile cu privire la o institutie de o asa importanta. Personal am facut un astfel de demers civic pentru ca informatiile oferite si persoanele nominalizate sa fie verificate.

 21. Din analiza celor postate mai sus reiese faptul ca textele afisate sub forma unor episoade se regasesc in postarile de pe Facebook ale sotului doamnei comandant al Spitalului Militar, domnul Marcel-Ionita Radu. Pentru a ne asigura ca nu va sterge contul imediat dupa acest anunt, am salvat continutul intregii pagini de Facebook, inclusiv prietenii acestuia, prin toate mijloacele necesare care atesta veridicitatea inscrisurilor. Acestea vor putea fi publicate.

 22. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 15:58 // Răspunde

  Drept la replica
  As fi onorat sa fiu sotul distinsei doamne pe care tu, un vierme, iti permiti sa o defaimezi, sa o calomnezi, pe ea si intreg personalul medical al celui mai bun spital din tara.
  Cine esti tu RAHAT CU OCHI ? Sub protectia anonimatului si fara a cere un punct de vedere celor improscati cu noroi de tine, te ascunzi sub diverse pseudonime sub care scrii si in aceasta fituica si pe facebook. Iata cateva dintre ele : Adrian Marinescu, Matei Alexandru , Alex Matei , Matei Florin , Andrei Toader, Andrei Cristian ……
  Isi mai pune si aceeasi poza ca e barbat bine.
  Halal deontologie !
  Pentru verificare , nu am facut altceva decat sa rasfoiesc adevarata presa, facand mici comentarii (de vazut link-ul urmator).
  http://www.romaniapress.ro/generalul-brancardier-ioan-sarbu-a-pus-pe-butuci-spitalul-militar-central/

 23. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 15:59 // Răspunde

  Erata
  calomniezi

 24. Daca acest individ care se autointituleaza Jean Brancardierul este sotul D nei Manager cred ca ar trebui facut public!Prin ceea ce face se autodenunta facandu i un mare deserviciu distinsei sale sotii!

 25. Denigrari specifice fostei securitati…

 26. jana kosovara // 19 ianuarie 2017 at 21:27 // Răspunde

  Recunosc, de cand lucrez in spital, nu-mi bat capul cu ce face conducerea, ca nu e treaba mea. Treaba mea e sa-i tratez pe oameni si, atata timp cat spitalul imi asigura conditiile necesare, nu – i treaba mea cum se face asta. Si cand spun conditii, ma refer la absolut tot, de la medicamente la materiale sanitare, salariu si, de ce nu, la siguranta mea personala, ca angajata a acestui spital. Daca s-au incalcat legi, sa cerceteze acest lucru cei in drept. Nu pot insa sa nu remarc momentul aparitiei acestor denigrari intr-o fituica online anonima (nu tu telefon de contact, nu tu adresa, nimic…), incat imi vine sa zic “Pe loc repaus, tovarasi!” De ce zic denigrari? Pai autorul vorbeste de scaderi (adresabilitate, operatii) acolo unde stim cu totii cat am tras (operatii si garzi cu nemiluita), acolo unde sunt de fapt cresteri masive in ultimii ani, incat nu pot sa nu ma intreb daca, cel ce a scris acest articol, cel putin in ceea ce priveste cele de mai sus, sta bine cu stomacul… Asta pentru ca se stie, consumul de dejectii si fecale, poate dauna grav organismului… Ca sa nu mai zic ca iti poate miroasi si gura, desi unii, din ratiuni personale sau profesionale ar putea fi deja obisnuiti. Pe de alta parte, la cat de ieftina este insailatura de istorii, nu ma pot gandi decat ca au ramas bani putini in urma esecului din campania electorala, iar Alinutza e pe centura… centura politicii, desigur… Desi muscatul de cur al comandantei si al lui Zeus a ajuns sa fie masa zilnica a pseudo-autorului, in urmatorea dejectie, asteptam totusi ceva mai spectaculos, chiar daca la fel de mincinos: inventati mai baieti ceva cu trafic de organe, droguri, otravuri, carne vie, sclavagism, OZN, Area 51 – daca tot va place senzationalul. Oricum ajung la wc, dar macar auzim alte rahaturi, si nu mai riscam sa murim de plictiseala… In plus, probabil si DNA-ul s-a plictisit cercetand avioane, poate ar trebui sa incercati si la DIICOT, OLAF, DLAF, pilaf, etc… Evident, daca nu va iese nici acolo, exista si Balaceanca…
  P.S. Apropos de senzational… Sa nu bagati d-alea cu fiola de cianura in plomba dentara, ca sunt fumate… Si-apoi, zona tre’ sa ramana tabu… Pe loc repaus, baieti!

 27. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 22:18 // Răspunde

  Super tare
  Te pup dulce Jano

 28. Jean Brancardierul // 19 ianuarie 2017 at 22:20 // Răspunde

  Hai sa ne distram
  Poate mai sunt si altii care au talent

 29. La congresul de medicina militara asistentele au platit 100 ron iar medicii 200!Nu s au eliberat chitante,asistentele au fost pacalite ca li se vor da puncte EMC tocmai pentru a li se lua banii!In schimb tuturor li s a inmanat un ruxac si un pix!Surpriza …..aceste materiale asa zis promotionale si calitate inferioara se pare ca au fost furnizate de SOTUL DOAMNEI MANAGER!

 30. Potoliți-vă bre. E cam ca la clasa întâi maxim a doua.Aveți ceva de comunicat…faceți bre raport scris și primiți și răspuns la el. Doamne’ ajută!

  • Pai tocmai aici e problema!Angajatii nu primesc niciun raspuns!ce nu pricepi?Sa dea banii pe care si i au insusit ilegal,inapoi!

 31. Baaa !
  Tu esti prost rau de tot !

 32. In sfarsit ,cu ultimele resurse,conducerea da un punct de vedere in care minte flagrant!Nu ati folosit produse hexy?Dar preparatul Polyiodine diluat de la cine o fi fost achizitionat oare?Ca sa nu mai zic ca pana sa izbucneasca scandalul Hexy farma (vreo 5 6 luni de zile)se distribuiau catre sectii ANTISEPTICE DE SUPRAFATA EXPIRATE-ANIOS!Verificati va rog contractul cu hexy farma derulat pe 17 decembrie 2015.Uliana Ochinciuc sustine un simulacru de examen in noiembrie 2015!Nu e conflict de interese,evident!Ca sa nu mai zic ca examenul e masluit flagrant-exista martori.Cu banii asistentelor ne am lamurit,i a luat fara chitante si s au folisit de ei!.O singura intrebare:Din ce bani s au facut rochiile asistentelor „de casa”si ale secretarelor comandantei?o alta minciuna e cea cu aparatura:se spune ca UPU nu are echocardiograf si ea ne vrajeste ca a achizitionat stimulatoare:))))Pai cucoana,ce are primaria cu prefectura???Un alt punct vulnerabil sun medicii sefi de sectie pensionari.Varsta de pensionare este de 55 ani!Peste aceasta varsta mai poti ramane in sistem cu aprobarea anuala a comandantei dar nu mai mult de 5 ani!Intreb si eu:Oare ce personalitate are un astfel de medic in fata comandantei de pixul careia depinde trecerea sa in rezerva?De ce unii medici(valorosi) se pensioneaza la 55 ani si altii(mediocrii) au la activ 3 4 prelungiri?Or fi aceste prelungiri conditionate cumva???Cum sa mearga lucrurile in spital cand sefii de sectii sunt niste „presuri”in fata comandantei?

 33. Si inca ceva:Nicio vorba de cele 300 de functii nou infintate?pai asta e restructurare madam,sa desfintezi pe de o parte si sa infiintezi pe alta?Domnul ministru stie?Cum e posibil sa infiintezi o sectie cu un singur medic care e seful sectiei evident?

 34. 1. „În prezent,…., Spitalul Militar nu îndeplineşte condiţiile de reacreditare A.N.M.C.S. …”. Raspunsul formulat de Spitalul Militar referitor la acest punct nu neaga ca afirmatia sus-mentionata este falsa si nici nu precizeaza cati indicatori de calitate necesari procesului de reacreditare sunt indepliniti la momentul prezent.
  2. „Scăderea generală a adresabilităţii,…, scăderea numărului de intervenţii chirurgicale,…, neîndeplinirea indicatorilor de management contractaţi,…, circa 300 de posturi noi (din care 100 medici)…”.
  Raspunsul formulat de Spitalul Militar referitor la acest punct contine o insiruire de cifre care ar putea fi sustinute daca Spitalul ar prezenta public copia dupa indicatorii de management contractati cu Casa OPSNAJ pe anul 2016 in comparatie cu copia dupa indicatorii de management realizati. Al doilea aspect ce s-a omis a fi de evidentiat este ca dupa aprobarea HG 399/2 iunie 2016, Spitalul Militar a devenit o institutie mai mare prin asimilarea Centrului Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile Candea” (CCUBCVA), astfel incat indicatorii de management nu mai pot fi comparati. In consecinta, cresterea numarului de pacienti declarata este relativa deoarece include, practic, si pacientii Centrului. Mai mult, este evitat raspunsul cu privire la crearea de 300 de posturi pe noul stat, propus de la 1 ianuarie 2017.
  3. „Menţinerea în funcţie a unor şefi de secţie care îndeplinesc condiţiile de pensionare, împuternicirea unora fără experienţă şi fără a îndeplini condiţiile legale ocupării unei asemenea funcţii prin concurs”.
  Raspunsul formulat de Spitalul Militar referitor la acest punct se refera la modalitatea prin care s-au luat aceste decizii, fara a se explica de ce acestea nu s-au aplicat uniform tutror cadrelor care au indeplinit conditiile de pensionare legate de limita de varsta de 55 de ani. De exemplu, Col. Dr. Tetu Madalin, Col. dr. Stefan Cristian si Col. dr. Murgu Vasile, trecuti in rezerva la implinirea varstei de 55 ani in comparatie cu Col. dr. Ene Laurentiu, Col. dr. Neagoe Gheorghe sau Col. dr. Constantin Grozavu care au depasit varsta de 55 ani. In ceea ce priveste experienta si legalitatea ocuparii functiilor de sefi de sectie, nu s-a oferit nici un raspuns. In raspunsul oferit de reprezentantii Spitalului Militar se observa faptul ca nu exista o negatie ferma in ceea ce priveste ocuparea nelegala a functiilor.
  4. „Desfiinţarea celui mai performant spital al MApN, Centrul de Boli Cardiovasculare ”Acad. Vasile Cândea”, acesta fiind asimilat că secţie de către Spitalul Militar, decizie care nu a avut la baza un plan de management”.
  Raspunsul formulat de Spitalul Militar referitor la acest punct nu neaga faptul ca nu a existat si nu exista nici in prezent un plan de management cu privire la integrarea CCUBCVA, ci afirma ca a existat o analiza manageriala care a stat la baza Notei de fundamentare a HG 399/2016. Nota de fundamentare mentionata nu evidentiaza faptul ca CCUBCVA ar fi fost o institutie sanitara cu management defectuos.
  Cea mai relevanta declaratie a reprezentantilor Spitalului Militar recunoaste adevarul, acela ca HG 399/2016 reprezinta un esec: „Revenim şi accentuăm afirmaţiile noastre, prezentate în NOTA anterioară, în care menţionam că efortul instituţional de proges sustenabil al activităţii medicale a fost frânat de secţiile de profil cardiovascular care au înregistrat cel mai mic număr de intervenţii chirurgicale şi cel mai mare număr de decese, raportat la numărul de internări”.
  5. „Nerezolvarea deficitului de spaţiu şi a circuitelor funcţionale,…, lipsa de achiziţii a unor aparate medicale de strictă necesitate,…, nici un Ecocardiograf cu care să se poată face o evaluare minimă a unui pacient”.
  Raspunsul formulat de Spitalul Militar referitor la acest punct nu neaga cele mentionate (problema fiind inca de actualitate), dar aduce in discutie un element nou ce se refera la „deficienţele majore apărute în activitatea acesteia, generate de un management defectuos care, a fost perpetuat pe un interval lung de timp,…, fapte evidente care conduceau, inevitabil, la ridicarea autorizaţiei de funcţionare a unităţii sanitare. Numeroasele comisii de control şi de audit a activităţii menţionează că unitatea medicală de monospecialitate se afla în incapacitate de continuare a activităţii în condiţiile impuse de standardele medicale de calitate şi siguranţă a actului medical”. Prin intermediul cestui element de noutate se doreste inocularea ideii ca managementul defectuos al fostului CCUBCVA ar fi condus la ridicarea autorizatiei de functionare. In fapt, managementul defectuos invocat nu se regaseste in Nota de fundamentare a HG 399/2016. In opozanta, aceasta invoca cu totul alte motive decat cele mentionate de conducerea Spitalului Militar. (http://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-399-02-06-2016&page=23)
  Suplimentar, se omite raspunsul ce tine de achizitia unor aparate medicale de stricta necesitate, exemplificate de Ecocardiografele necesare.
  6. „ Condamnarea Col. Dr. Iancu Mocanu în anul 2016 pentru luare de mită,…, prins în flagrant de Direcţia Naţională de Anticorupţie şi condamnat definitiv de Curtea Militară de Apel Bucureşti … a urmat prinderea în flagrant a Lt. Col. Dr. Adrian Ilie pentru aceeaşi fapta, dosarul fiind pus pe rol, tot de către DNA, la Tribunalul Militar Bucureşti”.
  Raspunsul formulat de Spitalul Militar referitor la acest punct contine o afirmatie eronata conform careia „evenimentul s-a produs în anul 2012”. In realitate, flagrantul a fost realizat pe data de 23.09.2013, iar condamnarea a fost pronuntata pe data de 19.05.2016. In ceea ce priveste al doilea caz de coruptie se observa ca acesta nu este negat.
  7. „Implicarea Spitalului Militar în scandalul HEXI PHARMA (Spitalul derula contracte cu Hexi Pharma, deşi soţia patronului Hexi Pharma era angajată a Spitalului Militar pe un post creat special de doamna manager şi Gen. Cătălin Zisu)”.
  Raspunsul formulat de Spitalul Militar referitor la acest punct neaga achizitionarea de produse HEXI PHARMA. In contradictie, produsul Polyiodine fabricat de catre compania HEXI PHARMA a fost utilizat in Spitalul Militar. (http://www.tolo.ro/2016/05/24/ambulanta-presedintelui-romaniei-si-cele-ale-csat-au-utilizat-antiseptice-diluate-hexi-autoritatile-recunosc-doar-anii-2013-2014-sursele-ziarului-sustin-ca-s-au-folosit-nu-doar-la-basescu/).
  Se confirma faptul ca sotia patronului HEXI PHARMA a fost angajata a Spitalului Militar, iar afirmatia prin care se mentioneaza ca: „…postul scos la concurs, destinat personalului civil contractual, nu a fost transformat dintr-o funcţie de cadru militar” neaga ceva ce nu a fost afirmat despre postul respectiv.
  8. Nemultumirea asistentilor medicali generată de neeliberarea diplomelor de participare la Congresul Naţional de Medicină Militară, fara a se elibera chitanta pentru suma de 100 de lei achitata si fara returnarea sumelor platite.
  Raspunsul formulat de Spitalul Militar referitor la acest punct nu neaga lipsa chitantelor individuale care dovedesc achitarea nominala a taxei pentru participarea la congres. Relevant ar fi sa se prezinte dovada prin care a fost achitata factura comuna cu nr. 3064, precum si a sursei fondurilor din care s-a efectuat plata.
  9. “Printre nerealizările notabile ale mandatului se află acte de corupţie, decizii manageriale dezastruoase, erori medicale în creştere, abuzuri, nepotisme la numiri în funcţii, lipsa achiziţiilor unor aparate medicale de strictă necesitate şi o ineficienţă în ceea ce priveşte gestionarea banilor”.
  Raspunsul formulat de Spitalul Militar referitor la acest punct se refera la inexistenta unor cazuri de malpraxis, lucru neinvocat in textul initial, iar faptul ca nu exista plangeri formulate cu privire la „acte de corupţie, decizii manageriale dezastruoase, erori medicale în creştere, abuzuri, nepotisme la numiri în funcţii, lipsa achiziţiilor unor aparate medicale de strictă necesitate şi o ineficienţă în ceea ce priveşte gestionarea banilor” nu demonstreaza inexistenta faptelor.
  In ceea ce priveste nepotismele, reprezentantii Spitalului Militar afirma ca nu au existat plangeri formulate in acest sens, ca exemplu avand chiar cazul Şefului Biroului Comunicare şi Relaţii Publice al Spitalului Militar, Col. Oana Ciobanu. Este de notorietate ca aceasta a fost asistenta medicala la CCUBCVA si, de-a lungul timpului, a fost activata ca ofiter si promovata de doamna Comandant, Florentina Ionita – Radu, anul acesta, la gradul de Colonel.

  Dovada elocventa a deciziilor manageriale eronate si a nepotismelor din ultimii ani, sta si hotararea Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila de a retrage sprijinul oferit Spitalului Militar Carol Davila in ceea ce priveste activitatea de pregatire profesionala a studentilor si rezidentilor. Acest lucru s-a datorat initiativei conducerii Spitalului Militar de a colabora cu Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Titu Maiorescu, unde doamnei comandant i s-a asigurat un post de conferentiar universitar in schimbul folosirii spitalului ca baza logistica. Din acest motiv, in prezent, Spitalul Militar se confrunta cu un deficit major de medici rezidenti, afectand prestigiul institutiei.

 35. managementul a acceptat la orl un sef nou care a adus dna sa si rezolve cariera si pe romanitan sa stea piedica la doctori noi ca vine numai dupa 10 la serviciu

 36. costin de la orl e singurul din istoria spitalului care ajunge sef dupa ce a batut palma cu DNA. surse din spital spun ca ar colabora – informator – la sri …. se cam leaga

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Dovada fraudei săvârșite la Congresul de Medicină Militară. Asistenții medicali sunt obligați să obțină 30 de credite până la final de an | PresaLiberă.net

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*