Proiect pilot pentru anul școlar 2016-2017: Masă caldă gratuită pentru elevi

abandon scolar

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă privind aprobarea Programului naţional de acordare a unei mese calde pentru preşcolari şi pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat.

Această OUG are rolul de a asigura accesul egal la educaţie pentru toţi copiii şi tinerii din România, în scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar prin măsuri integrate urgenţe de intervenţie la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, anunţă portalinvatamant.ro

Potrivit actului normativ, începând cu anul şcolar 2016-2017, elevii din învăţământul preuniversitar de stat vor primi gratuit un pachet alimentar sau o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, în perioada desfăşurării activităţii didactice.

OUG adoptată de Guvern arată că, la cererea motivată a părinţilor, elevii care, din considerente de natură medicală, culturală, sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă, vor beneficia de produse alimentare adecvate, în limita unei valori zilnice de 7 lei/elev sau preşcolar.

În cadrul acestui program, elevii vor primi doar produse alimentare preparate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr.852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igienă produselor alimentare. Toate produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor.

Pentru asigurarea alimentelor gratuite pentru elevi, vor fi acordate sume defalcate de la bugetul de stat pentru bugetele locale.

Stabilirea nivelului sumelor aferente fiecărei şcoli se face prin înmulţirea numărului de elevi înmatriculaţi în unitatea de învăţământ cu limita valorii zilnice prevăzute şi cu numărul de zile de activitate didactică din anul respectiv.

Acest program pilot se desfăşoară pe durata unui an şcolar. La finalizarea programului, în urmă analizei realizate, pe baza rezultatelor obţinute, Guvernul va decide dacă va extinde Programul la nivel naţional.

Pentru unităţile de învăţământ incluse în programul pilot, în perioada aplicării prezenţei OUG, nu se mai aplică normele ce vizează programele de alimentaţie în vigoare, cum ar fi Laptele şi Cornul şi Fructe în şcoli.

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *