Procedurile şi calendarul aferent înscrierilor şi reînscrierilor în învăţământul preşcolar, aprobate. Care sunt etapele

copii gradinita

Procedurile şi calendarul aferent înscrierilor şi reînscrierilor în învăţământul preşcolar au fost aprobate de Ministerul Educaţiei.

„Astfel, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani se derulează, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2016-2017, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi. Reînscrierile se vor desfăşura în perioada 4 – 20 mai, iar înscrierile în două etape: 23 mai – 17 iunie, respectiv 27 iunie – 29 iulie”, se arată într-un comunicat de presă remis joi agenţiei MEDIAFAX.

Orarul reînscrierilor şi al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, inclusiv pe site-ul acesteia, şi pe site-ul inspectoratelor şcolare.

„Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2şi 3 ani”, se mai arată în sursa citată.

 

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare grădiniţă în parte).

„Cererile respinse fie ca urmare a opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere, fie din cauza absenţei locurilor la unitatea de învăţământ dorită, vor putea fi redepuse şi aprobate în etapele imediat următoare sau în etapa de ajustări, programată în perioada 1 – 31 august”, se mai arată în comunicat.

Conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar trebuie să afişeze, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

„În premieră, comparativ cu anii anteriori, monitorizarea fluxului de reînscrieri şi înscrieri se va realiza informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educaţiei. Pe toată durata acestui proces, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti asistă unităţile de învăţământ în activitatea de înscriere şi confirmă finalizarea colectării cererilor aferente etapelor de înscriere/reînscriere”, se mai arată în comunicat.

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *