Ultimele Știri

Principalele măsuri din noul Cod Fiscal

noul cod fiscal 2016

Guvernul intenţionează să reducă cota standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, iar cota de TVA pentru carne, peşte, legume şi fructe urmează să fie diminuată de la 24% în prezent la 9%. În 2017 urmează reducerea CAS pentru angajat şi angajator, iar în 2019 se va ajusta cota unică de la 16% la 14%.

TVA

♦ Reducerea cotei TVA de la 24% în prezent la 20% începând cu 2016.

♦ Reducerea cotei TVA pentru carne, peşte, legume şi fructe de la 24% în prezent la 9% începând cu 2016.

♦ Reducerea cotei TVA de la 20% la 18% începând cu anul 2018.

CAS şi CASS

♦ Introducerea plafonului maxim de 5 salarii medii brute pentru baza lunară de calcul a CAS şi CASS de la 1 ianuarie 2016.

♦ Eliminarea deducerii CASS de la calculul impozitului pe venit de la 1 ianuarie 2016.

♦ Introducerea obligaţiei de plată a CAS şi CASS pentru toate persoanele fizice care realizează venituri.

♦ Majorarea sumei neimpozabile lunare avute în vedere la stabilirea impozitului pe venitul din pensii începând cu 1 ianuarie 2016.

♦ Reducerea contributiei de asigurări sociale la angajat de la 10,5% la 7,5% de la 1 ianuarie 2017.

♦ Reducerea contributiei de asigurări sociale la angajator de la 15,8% la 13,5% de la 1 ianuarie 2017.

Impozitarea microîntreprinderilor

♦ Stabilirea unei cote de impozitare diferenţiate, în funcţie de numărul de salariaţi, după cum urmează:

1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv;
3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
3% + 1530*) lei trimestrial, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi;
3%**) pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b), si care se află într-una din următoarele situaţii înscrise în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoresti competente, după caz: (i) dizolvare urmată de lichidare; (ii)  inactivitate temporară; (iii) nedesfăsurarea de activităţi.

Modificarea pragurilor

75.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2017
85.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2018;
100.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor începând cu anul 2019.

Impozit pe dividende

Eliminarea impozitului pe dividende începând cu 1 ianuarie 2016.

Impozitul pe profit şi impozitul pe venit

Reducerea cotei de impozit pe profit de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019.

Reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019.

Reducerea cotei de impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi de la 16% în prezent la 14% începând cu 1 ianuarie 2019.

Accize

Diminuarea nivelului accizelor la principalele produse energetice (motorină, benzina fără plumb şi benzina cu plumb), astfel:

Scăderea cu 20% a accizei la motorina (de la 1897,08 lei / 1000 litri la 1518,04 lei / 1000 litri);
Scăderea cu 18,62% a accizei la benzina fara plumb (de la 2035,40 lei / 1000 litri la 1656,36 lei / 1000 litri);
Scăderea cu 16,28% a accizei la benzina cu plumb (de la 2327,27 lei / 1000 litri la 1948,23 lei / 1000 litri)

Scăderea cu 15,38% a accizelor pentru bere ( de la 3,9 lei / hl / 1 grad Plato la 3,3 lei / hl / 1grad Plato)
Scăderea cu 70% a accizelor la vinuri spumoase ( de la 161,33 lei / hl produs la 47,38 lei / hl produs) şi cu 77,7% pentru băuturi fermentate spumoase (de la 213,21 lei / hl produs la 47,38 lei / hl produs)
Scăderea cu 30% a accizelor pentru alcool etilic (de la 4738,01 lei / hl alcool pur la 3306,98 lei / hl alcool pur)

Eliminarea din sfera de impozitare atât a ţiţeiului din producţia internă cât şi a produselor care în prezent se regăsesc la Capitolul II „Alte produse accizabile”: cafea, bijuterii, confecţii din blănuri, autoturisme etc.

Impozitul pe construcţii

Eliminare a impozitului pe construcţii începând cu 1 ianuarie 2016.

Impozite şi taxe locale

Eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual  în funcţie de natura juridică a contribuabilului, în care destinaţia clădirii poate fi rezidenţială sau comercială;

Cota impozitului pe clădiri rezidenţiale va fi cuprinsă între 0,08 % 0.2%, faţă de cota actuală  0,1 %;

Cota impozitului pe clădiri nerezidenţiale, va fi cuprinsă între 0,2%-1,3%;

Pentru terenurile situate în  intravilan au fost introduse limite minime şi maxime, pe ranguri de localităţi şi zone.

S-a introdus posibilitatea de scutire sau reducere a impozitului pe mijloacele de transport agricole folosite exclusiv în domeniul agricol.

Competenţe ale consiliilor locale

Pot majora, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan,  impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500%;

Pentru terenul agricol din extravilan nelucrat timp de doi ani consecutiv, se poate majora impozitul pe teren cu până la 500%.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*