Ultimele Știri

Prefectul Florin Sinescu şi primarul Vasile Melen, eliberați și puși sub control judiciar

Prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, şi primarul comunei Brodina, Vasile Melen, au fost eliberați, însă s-a dispus măsura controlului judiciar de către instanța de judecată. 

Magistrații au respins cererea de arestare preventivă a prefectului, cerută de procurorii DNA, mai mult Sinescu contestă și măsura controlului judiciar impusă de instanță.

Prefectul Florin Sinescu trebuie să respecte următoarele obligații, altfel măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau chiar cu arest preventiv:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
(2) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia;
b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se deplaseze doar în locurile stabilite de acesta;
c) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
d) să nu se apropie de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, de alţi participanţi la comiterea infracţiunii, de martori ori experţi sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi să nu comunice, direct sau indirect, pe orice cale;
e) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta;
f) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă;
g) să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării;
h) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice;
i) să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar;
j) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;
k) să nu emită cecuri.
Florin Sinescu(3) În cuprinsul actului prin care se dispune luarea măsurii controlului judiciar sunt prevăzute în mod expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata acestuia şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
(4) Supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se realizează de către instituţia, organul sau autoritatea anume desemnate de organul judiciar care a dispus măsura, în condiţiile legii.
(5) Dacă, în cadrul obligaţiei prevăzute la alin. (2) lit. a), s-a impus inculpatului interdicţia de a părăsi ţara sau o anumită localitate, câte o copie de pe ordonanţa procurorului ori, după caz, a încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată se comunică, în ziua emiterii ordonanţei sau a pronunţării încheierii, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte şi are interdicţia de a se afla acesta, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră, în vederea asigurării respectării de către inculpat a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea inculpatului în consemn la punctele de trecere a frontierei.
(6) Instituţia, organul sau autoritatea prevăzute la alin. (4) verifică periodic respectarea obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
(7) În cazul în care pe durata măsurii controlului judiciar inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. Dispoziţiile art. 212 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător.
(8) Procurorul care a luat măsura poate dispune, din oficiu sau la cererea motivată a inculpatului, prin ordonanţă, impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial, dacă apar motive temeinice care justifică aceasta.
(9) Dispoziţiile alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii, când judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată dispune, prin încheiere, la cererea motivată a procurorului sau a inculpatului ori din oficiu.
(10) În cazul prevăzut la alin. (8), judecătorul de drepturi şi libertăţi fixează termen de soluţionare în camera de consiliu în termen de 5 zile de la înregistrarea propunerii sau a cererii, comunicând procurorului şi inculpatului termenul fixat.
(11) Procurorul înaintează dosarul cauzei judecătorului de drepturi şi libertăţi în termen de cel mult 24 de ore de la solicitarea acestuia.
(12) Propunerea procurorului se comunică inculpatului, iar cererea inculpatului se comunică procurorului.
(13) Judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează propunerea sau cererea în lipsa inculpatului şi a procurorului. Inculpatul şi procurorul au dreptul de a depune concluzii scrise, care sunt prezentate judecătorului de drepturi şi libertăţi cu cel puţin 24 de ore înainte de expirarea termenului stabilit pentru soluţionarea propunerii sau a cererii.
(14) Dacă, în cursul urmăririi penale, s-a impus inculpatului obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), judecătorul de drepturi şi libertăţi care a luat măsura verifică din oficiu, prin încheiere, la fiecare 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat stabilirea acestei obligaţii, dispunând, după caz, înlocuirea ori încetarea ei.
(15) În cazul prevăzut în alin. (14), judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în camera de consiliu, prin încheiere, în lipsa inculpatului şi a procurorului. Inculpatul şi procurorul au dreptul de a depune concluzii scrise, care sunt prezentate judecătorului de drepturi şi libertăţi cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea termenului de verificare stabilit şi comunicat de acesta.

 

Potrivit procurorilor, în toamna anului 2012,  Florin Sinescu a  intervenit în activitatea APIA Suceava, în afara cadrului legal și oficial, în scopul aprobării, de către funcționarii acestei instituții, a unor subvenții de 315.314,37 lei pentru consiliul local Udești, în campania 2012, această sumă reprezentând prejudiciu creat bugetului Uniunii Europene și totodată un avantaj patrimonial creat primarului comunei Udești.

Sinescu a exercitat în mod deficitar și subiectiv controlul de legalitate asupra hotărârilor consiliului local Udești, prin care s-a concesionat ilegal (fără procedură de achiziție și licitație publică), suprafața de 806 hectare din patrimoniul comunei, asociației ACAUP ADICI Udești (formată pentru obținerea ilegală de fonduri europene de la APIA Suceava).

Astfel, i-a permis primarului comunei Udești, prin intermediul asociației ACAUP OADICI Udești, să obțină subvenția în campania 2013, în valoare de 418.782,62 lei, sumă ce reprezintă prejudiciu creat bugetului Uniunii Europene și totodată un avantaj patrimonial creat primarului comunei Udești, având în vedere că a fost virat de asociație în contul Primăriei Udești.
Prin ultimele două infracțiuni a fost prejudiciat bugetul general al Uniunii Europene cu suma de 724.096,99 lei (pentru campaniile 2012 și 2013), APIA – Direcția Antifraudă Control Intern și Supracontrol stabilind că dosarele Consiliului Local Udești și ACAUP OADICI Udești nu îndeplineau condițiile de integritate și conțineau documente fictive, lucru pe care conducerea APIA Suceava i l-a adus la cunoștință lui Sinescu.

Sinescu Florin a intervenit pe lângă funcționari ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava pentru a găsi o soluție de deblocare a conturilor Primăriei Brodina și de a fi acceptată o declarație rectificativă, privind o datorie din anul 2008 în valoare de 462.315,93 lei, ce trebuia achitată de către Primăria Brodina, unei societăți comerciale. Datoria avea la bază un contract de prestări servicii din anul 2008, privind construirea a 9 case în comuna Brodina pentru familiile sinistrate, ca urmare a calamităților din anul 2008.

Astfel, cu complicitatea inculpatului Melen Vasile Viorel, primarul localității Brodina, a fost prejudiciat patrimoniul societății comerciale cu suma de aproximativ 1.201.357,80 lei, incluzând penalitățile, ce nu a mai fost plătită de primăria comunei Brodina, dar și bugetul de stat cu valoarea datoriei, în cuantum de 462.315,93 lei (care a fost înregistrată retroactiv în contabilitatea primăriei, fiind evidențiat ca și arierat și urmând să fie achitat din bugetul de stat).

În perioada iunie 2014 – ianuarie 2015, inculpatul Sinescu Florin, a apelat la mai mulți funcționari publici de la instituții aflate în coordonarea sa pentru a întocmi și completa documentația în vederea obținerii ilegale a unui titlu de proprietate pe numele unor persoane din familie, pentru un teren cu suprafața de 26.103 mp, situat pe raza comunei Moldovița.
Inculpatul Sinescu Florin, în calitate de prefect al Județului Suceava, a numit persoane subordonate acestuia în comisia de concurs pentru postul de șef serviciu, concurs la care a participat și soția inculpatului, iar ulterior, comisia astfel constituită, a declarat-o câștigătoare pe aceasta.

La data de 30.12.2014, inculpatul Sinescu Florin, a intervenit pe lângă un funcționar din cadrul Serviciului Rutier Suceava, pentru a ajuta o persoană să-și recupereze permisul de conducere, reținut în luna decembrie 2014, de polițiști din cadrul Serviciului Rutier Iași.

În luna noiembrie 2012, inculpatul Sinescu Florin și-a achiziționat un autoturism marca AUDI A4, ce a fost înmatriculat pe numele său, folosindu-se cu bună știință de documente fictive.

În perioada 01.10.2012 – 04.12.2014, inculpatul SINESCU FLORIN, nu a emis ordinul de încetare din funcția de primar al comunei Udești, conform obligațiilor legale, deși Agenția Națională de Integritate a înaintat, în mai multe rânduri, Prefecturii Suceava, un raport privind incompatibilitatea primarului, rămas definitiv prin sentința civilă a Curții de Apel Suceava. Prin încălcarea atribuțiilor de serviciu de către prefect, s-a obținut un avantaj patrimonial pentru primarul comunei Udești, acesta încasând în perioada octombrie 2012 – decembrie 2014 un venit de 60.279 lei, precum și unul nepatrimonial reprezentând funcția de primar de care a beneficiat pe nedrept în această perioadă.

La data de 07.01.2015, primarul din Brodina , i-a solicitat lui Sinescu Florin să intervină pe lângă funcționari din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava pentru ca un debit al Primăriei Brodina în valoare de 462.315,93 lei, cu penalități de întârziere în sumă de 1.201.357,80 lei, să fie evidențiat ca și arierat, pentru a putea fi astfel achitat ulterior din bugetul de stat. Acest debit al primăriei Brodina era datorat unei societăți comerciale în baza unui contract de prestări servicii din anul 2008 (având ca obiect construirea a nouă case în comuna Brodina pentru familiile sinistrate ca urmare a calamităților din anul 2008), banii alocați constructorului în conturile primăriei fiind bani publici.

Melean a inițiat o hotărâre de consiliu local, privind accesarea unui credit, astfel încât Primăria comunei Brodina să achite o datorie în valoare de 850.000 lei unei societăți comerciale, la care inculpatul a fost asociat și administrator până în anul 2012, dar pe care o administrează în fapt și în prezent. Astfel, acesta a creat un prejudiciu Primăriei comunei Brodina, dar și un avantaj patrimonial societății în care avea interes în mod direct. Această datorie viza lucrări reprezentând „Apărări maluri distruse de calamitățile din anul 2008″.

Inculpatul Melen Vasile Viorel, nu a respectat condițiile în care Primăria comunei Brodina putea accesa creditul respectiv, în sensul că suma de bani a fost împrumutată chiar de la societatea comercială către care primăria era datoare.
Din acest credit, inculpatul Melen Vasile Viorel a dispus achitarea integrală a datoriei, semnând ordine de plată, prin care suma de 850.000 lei a fost virată în contul societății respective.

Comentarii prin Facebook

1 Comentariu on Prefectul Florin Sinescu şi primarul Vasile Melen, eliberați și puși sub control judiciar

  1. Asa este cand ajuti oamenii, cine a prejudiciat Primaria Brodina in 2008-2009 nu fostul primar Popescu Vasile Petru, in timpul mandatului lui s au construit acele case cu sume fabuloase, si i a lasat noului primar facturi in debit cu hotiile lor. Adica la acea firnma trebuiau platite contravaloarea lucrarilor, iar firma Forest Brod sa lucreze de pomana in 2012? Unde este dreptatea, trebuia sa ramana conturile blocate si cine sa plateasca, fostul primar datoriile? De unde sa deie Primaria Brodina toata suma, nu e bine ca s- a reesalonat, si daca a reusit sa deblocheze sa se inteleaga sa plateasca in rate, asta e abuz in serviciu? Toate astea sunt urmarile mandatului lui Popescu Vasile Petru care a construit casele pe datorie, si materialele de la guvern unde sunt? Unde sunt toate ajutoarele care au fost aduse in comuna in perioada 2008-2009. DNA ul asta nu vede???

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*