Ultimele Știri

Noul Cod al Muncii a fost promulgat de Klaus Iohannis

Codul muncii a fost modificat. Pe 3 decembrie 2014, Camera Deputaților a adoptate legea privind modificarea și completarea Legii 53/2003-Codul muncii.

Cele mai importante modificări sunt cele care vizează faptul că perioadele de incapacitate temporară de muncă nu vor diminua durata concediului de odihnă anual. Potrivit Codului Muncii actual, concediul de odihnă se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. Proiectul de lege adoptat a eliminat această formulare.

La articolul 145, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) – (6), cu următorul cuprins:(4) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.

În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*