Ministerul Educaţiei invită toţi profesorii interesaţi să participe la elaborarea programelor şcolare pentru gimnaziu

curaj

Urmare a aprobării planului-cadru pentru clasele V-VIII, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează o procedură de selecţie a profesorilor interesaţi să participe în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial.

Înscrierea potenţialilor candidaţi se face online, pe platforma MONMedu (https://mon.edu.ro), în perioada 6 aprilie – 4 mai. Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de programă şcolară va avea loc în perioada 5-15 mai, iar componenţa grupurilor de lucru va fi anunţată pe data de 20 mai. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru gimnaziu.

Grupurile de lucru corespunzătoare disciplinelor/domeniilor de studiu vor fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar care deţinminimum gradul didactic II şi din cadre didactice de specialitate din învăţământul universitar.

Criteriile de selecţie utilizate sunt portofoliul profesional al candidatului şiproiectul inovativ de programă şcolară pentru un curs obligatoriu la nivelul disciplinei/curs, realizat schematic, pentru un singur an de studiu. În analiza candidaturii, cele două criterii vor avea o pondere de 50%-50%. Informaţii privind criteriile de departajare în caz de egalitate sunt disponibile în documentul ataşat (Apelul pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru).

Portofoliul profesional al candidatului cuprinde Curriculum-ul Vitae în format Europass, însoţit de documente doveditoare (copii ale diplomelor de studii, grade didactice şi alte documente justificative relevante pentru criteriile/subcriteriile de selecţie) semnate şi scanate individual. Proiectul inovativ include competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora, în raport cu numărul de ore propus spre alocare pe o tematică adecvată specificului disciplinei pentru care se organizează selecţia membrilor grupului de lucru.

Informaţii suplimentare privind utilizarea aplicaţiei MONMedu în procesul deînscriere sunt disponibile la adresa https://mon.edu.ro.

loading...

One thought on “Ministerul Educaţiei invită toţi profesorii interesaţi să participe la elaborarea programelor şcolare pentru gimnaziu

  1. De ce nu se da o sansa si profesorilor care au gradul definitiv.Cu siguranta si au multe idei inovatoare! De ce este gradul criteriu eliminatoriu?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *