Ultimele Știri

Mii de contribuabili scapă de datoriile fiscale. ANAF a publicat procedurile prin care se anulează obligaţiile restante

Procedurile prin care Fiscul va şterge datoriile pentru mii de contribuabili vizaţi de amnistierile reglementate la finalul lunii iulie au fost publicate vineri dimineaţă în Monitorul Oficial

obligatii fiscale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a aprobat trei proceduri distincte, necesare în procesul de anulare a obligaţiilor fiscale. Procedurile de anulare a obligaţiilor fiscale au fost aprobate prin Ordinul ANAF nr. 2202/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 637 din 21 august 2015.

Legea nr. 209/2015, care a intrat în vigoare în 23 iulie, anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 23 iulie 2015, dar şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a CASS este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii iunie 2015 şi neachitate până 23 iulie 2015.  

Procedurile de anulare a obligațiilor fiscale au fost aprobate prin Ordinul ANAF nr. 2202/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 637 din 21 august 2015. Ele sunt necesare pentru a se putea pune în practică prevederile Legii nr. nr. 209/2015 și a Legii nr. 225/2015, ambele publicate la finalul lunii iulie, prin care sunt anulate mai multe tipuri de obligații fiscale pentru anumiți contribuabili.

Astfel, Legea nr.  209/2015, care a intrat în vigoare în 23 iulie, anulează:

 • diferențele de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/ reîncadrării unei activități ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 și neachitate până la data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 23 iulie 2015.
 • diferențele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului ca urmare a depășirii plafonului și neînregistrării ca plătitor de TVA, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015. Conform prevederilor publicate, în cazul în care contribuabilul și-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, în primul decont de TVA depus după emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligațiile fiscale accesorii aferente diferențelor de TVA.
 • diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizația primită pe perioada delegării și detașării de către angajații care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 și neachitate până la 23 iulie.
 • contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a CASS este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și sfârșitul lunii iunie 2015 și neachitate până 23 iulie 2015. Aceleași reglementări sunt valabile și pentru persoanele care nu realizează venituri și pentru care baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe țară, ele beneficiind de asemenea de anularea CASS.

În același timp, Legea nr. 225/2015 anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 până pe 31 ianuarie 2015 pentru șapte categorii de contribuabili:

 • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultura și piscicultura, pentru aceste venituri, nu se anulează contribuția;
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit  din sistemul de protecție a copilului. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură sș pentru cele acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste venituri, nu se anulează contribuția;
 • soțul, soția și părinții care nu au avut venituri proprii și care se  aflau în întreținerea unei persoane asigurate, pentru venitul baza de calcul reprezentat de salariul minim brut pe țară;
 • persoanele persecutate politic de fostul regim comunist;
 • persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuția;
 • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuția;
 • femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuția sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*