Ultimele Știri

Mihai Răzvan Ungureanu incompatibil?

Mihai Răzvan Ungureanu s-ar afla în stare de incompatibilitate deoarece ar ocupa două funcții în administrația statului, respectiv  senator în Parlamentul României și consilier personal al președintelui Klaus Iohannis. Calitatea de parlamentar este incompatibilă cu ocuparea unei funcții în Administrația Prezidențială.

În cauză Mihai  Răzvan Ungureanu încearcă să eludeze legea Agenției Naționale de Integritate, prin ocuparea unei funcții care nu există în organigrama Administrației Prezidențiale, deși acesta își exercită atribuțiile de consilier prezidențial și am observat apariția acestuia la diferite ședințe împreună cu restul echipei de consilieri a dl. Klaus Iohannis.

Asociația ‘România fără Ei’ solicită A.N.I să sancționeze incompatibilitatea lui Mihai Răzvan Ungureanu ( – senator și consilier în Administrația Prezidențială simultan).

rfe

Conform Legii 47/1994 republicată:
“Art. 1. (1) Pentru exercitarea de către Președintele României a prerogativelor care ii sunt stabilite prin Constituția României și alte legi se organizează și funcționează Administrația prezidențială, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, Palatul Cotroceni.

(2) În sensul prezentei legi, prin Administrația prezidențială se înțelege serviciile publice aflate la dispoziția Președintelui României, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.
Art. 2. (1) Compartimentele și funcțiile din structura Administrației prezidențiale, organizarea, funcționarea și atribuțiile acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației prezidențiale, care se aprobă de Președintele României. ”

Toate funcțiile Administrației Prezidențiale sunt conținute în Organigrama publicată în Regulamentul de organizare și funcționare. În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației prezidențiale prezentat pe pagina de internet a Administrației Prezidențiale se constată că nu există funcția de consilier personal în organigramă și nici în descrierea vreunei activități. Cele două cazuri de consilieri sunt consilierii prezidențiali cu rang de ministru și consilierii de stat cu rang de secretar de stat. Așadar domnul senator Ungureanu Mihai-Răzvan, în mod legal, nu poate ocupa decât o funcție de tipul uneia din cele două menționate.

În conformitate cu Art. 81. Din Legea 161/2003 calitatea de parlamentar este incompatibilă cu ocuparea uneia din funcțiile din Administrația Prezidențială. Mai mult, Art. 100. (1) stabilește cadrul aplicabil situațiilor de incompatibilitate strict pentru Consilieri: “Consilierilor prezidențiali și consilierilor de stat din Administrația Prezidențială li se aplică dispozițiile art. 72 și regimul incompatibilităților prevăzut în prezentul titlu pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat. Pe cale de consecință vă solicităm investigarea cazului și sancționarea conform legii a persoanei aflată în incompatibilitate.”

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*