Ultimele Știri

MENCȘ a reglementat autorizarea provizorie a școlilor doctorale pentru anul universitar 2016-2017

mircea-dumitru

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat ordinul care stabilește cadrul legal pentru înmatricularea de noi studenți doctoranzi în anul universitar 2016 – 2017.

Documentul autorizează provizoriu, pentru anul universitar 2016 — 2017, școlile doctorale care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior (incluse în anexa ordinului), urmând ca metodologia de autorizare provizorie, acreditare și evaluare periodică a școlilor doctorale, pe domenii, să fie aprobată prin HG, în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calității în educație.

„Dispoziția temporară adoptată de minister survine ca urmare a faptului că, de la adoptarea Legii Educației Naționale (2011) și până în prezent, școlile doctorale nu au fost evaluate extern în vederea acreditării”, afirmă ministerul într-un comunicat.

MENCȘ precizează că, potrivit reglementărilor legislative în vigoare, fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte.

Totodată, evaluarea școlii doctorale se face pe baza performanței și a capacității instituționale a fiecărei instituții organizatoare de studii de doctorat din care face parte școala doctorală.

Evaluarea școlilor doctorale este realizată de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenție de asigurare a calității din țară sau străinătate, înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

Procesul se desfășoară pe baza rapoartelor Consiliului Național pentru Cercetare Științifică (CNCS) referitoare la calitatea cercetării și a rapoartelor Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) privitor la calitatea resurselor umane.

„În viitorul apropiat, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice urmează să adopte o soluție legală temporară în vederea acordării posibilității instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat de a desfășura examene de finalizare a studiilor doctorale. Pe de altă parte, MENCȘ va stabili și cadrul legal pentru demararea procesului de evaluare a școlilor doctorale în vederea obținerii acreditării pe o perioadă de 5 ani, conform legii”, precizează comunicatul.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*