Lista actelor prin care se atestă reşedinţa în străinătate pentru votul la parlamentare, publicată de MAE

vot 2016

Ordinul de ministru privind actele care atestă reşedinţa în străinătate pentru votul la parlamentare a fost publicat în Monitorul Oficial, astfel, cartea de identitate, paşaportul, permisul de şedere, dar şi alte acte pot reprezenta, în funcţie de ţară, documente necesare pentru ca românii aflaţi în străinătate să poată vota.

Lista documentelor care să ateste reşedinţa pentru cetăţenii români din 143 de ţări se regăseşte în ordinul de ministru publicat, luni, în Monitorul Oficial şi s-a aflat, timp de o lună, pe site-ul Ministerul Afacerilor Externe pentru dezbatere publică.

În cazul cetăţenilor români din Republica Moldova, este necesar permisul de şedere temporară pentru a demonstra reşedinţa în străinătate.

Românii din Italia au nevoie de carte de identitate pentru cetăţenii străini, atestat de şedere/de înscriere în registrul populaţiei, certificat de rezidenţă emis de primăria locală, certificat privind componenţa familiei – dacă pe acesta este înscrisă reşedinţa titularilor, certificat cumulativ privind reşedinţa şi alte drepturi şi permisul de şedere.

Potrivit ordinului, românii din Spania pot atesta reşedinţa în străinătate pe baza certificatului de înregistrare ca cetăţean comunitar, adeverinţă de înregistrare în Registrul municipal, permis de conducere, card de sănătate, carnet de elev/student, documente care conţin numărul de identificare al străinului, carte de muncă, certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă, certificat de înscriere la asigurările sociale.

În Franţa, reşedinţa se poate demonstra prin: titul de sejur (modelul electronic şi carte de rezident), recipisă temporară care înlocuieşte titlul de sejur expirat sau pierdut, adeverinţă, certificat şi atestat prin care primarul/ funcţionarul primăriei certifică şi semnează faptul că solicitantul domiciliază în Franţa, certificat sau adeverinţă de şcolarizare, atestat care conţine numărul naţional de asigurare medicală, ultimul aviz de impozitare, dovadă a calităţii de şomer (cu valabilitate de un an), permis de conducere, card de asigurare medicală, atestat de domiciliu eliberat de Ministerul de Interne francez.

Pentru cetăţenii români din Marea Britanie, ordinul prevede că reşedinţa în străinătate poate fi atestată prin colant/ ştampilă aplicată în paşaport care atestă reşedinţa, colant/ vinietă aplicată în paşaport privind dreptul de şedere, certificat de înregistrare, autorizaţie de muncă, document care atestă reşedinţa permanentă, document care atestă înregistrarea la autorităţile locale privind confirmarea şi stabilirea taxelor locale, respectiv adeverinţa de plată a impozitelor la autorităţile centrale sau locale, permis de conducere, document care conţine numărul naţional de asigurare, contract de închiriere a locuinţei înregistrat la autorităţile locale, extras de cont bancar curent de la o bancă din Marea Britanie, facturi de plată utilităţi în Marea Britanie.

Românii aflaţi în Germania pot demonstra că au reşedinţa în acest stat prin: adeverinţă privind domiciliul permanent/ reşedinţa, adeverinţă privind dreptul la liberă circulaţie şi la alegerea domiciliului în UE, permis de muncă (numai pentru persoanele care deţin şi cetăţenia germană), permis de şedere pe durată determinată, permis şedere, permisiune de stabilire permanentă, permisiune de şedere permanentă EU.

Cei care se află, spre exemplu, în India pot demonstra reşedinţa prin PIO Card, certificat de înregistrare şi viză aplicată în paşaport.

Lista documentelor pentru toate ţările este publicată de MAE, pe site, la secţiunea specială dedicată votului în străinătate la alegerile parlamentare din 2016.

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *