Ultimele Știri

Legea traseismului politic intră în vigoare în 10 zile de la data publicării

„În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii care au fost declaraţi supleanţi, isi pot exprima în scris opțiunea cu privire la partidul politic din care doresc să facă parte, fără ca aleșii locali respectivi să-și piardă calitatea dobândită în urma alegerilor.

În prezent, la nivelul legislației aplicabile administrației publice locale sunt evidențiate o serie de disfuncționalități care generează dificultăți în funcționarea eficientă a autorităților publice de la nivel local”, se arată în textul proiectului de ordonanţă de urgenţă.

„Actuala legislație nu oferă în mod clar și acoperitor premisele pentru eficientizarea actului administrativ, nerăspunzând astfel în mod real tuturor provocărilor majore și dificultăților cu care se confruntă autoritățile publice locale.

Astfel, în vederea remedierii acestei sincope de sincronizare între nevoile reale ale administrației publice locale și prevederile legale incidente se impune adaptarea acestora din urmă la exigențele contextului socio-politic.

Una dintre disfuncționalitățile generate de legislația în vigoare constă în faptul că aceasta nu oferă soluții legale pentru „rupturile politice” apărute pe parcursul mandatului autorităților locale și pentru remedierea efectelor negative ale acestora asupra continuității și stabilității activității autorităților locale, ceea ce periclitează satisfacerea nevoilor colectivităților locale.

Tinând cont de faptul că autoritățile administrației publice locale întâmpină greutăți în constituirea majorităților care să asigure stabilitate politică urmare a reorganizării unor partide politice, alianțe politice sau alianțe electorale, după caz, se impune armonizarea legislației specifice acestor categorii de aleși,

Adoptarea acestor măsuri în regim de urgență au în vedere necesitatea eliminării blocării dreptului supleanților de a fi validați ca urmare a desființării alianțelor politice sau electorale pe listele cărora au candidat,

Întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

Prezentul proiect reglementează procedura de stabilire a apartenenţei politice pentru aleșii locali în situația în care partidul/ alianţa politică/ alianţa electorală din care fac parte se reorganizează sau decide asocierea în alte alianțe politice ori alianțe electorale, situație în care aleșii locali nu se mai regăsesc în formațiunea pe ale cărei liste au candidat și au fost aleși de către cetățeni”, se arată în nota de fundamentare a proiectului. 

Textul actului normativ – iniţiativă a lui Liviu Dragnea– se referă la primari, la consilieri locali, consilieri judeţeni şi preşedinţi ai consiliilor judeţene. 

Textul OUG

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*