Încep înscrierile pentru posturile de directori pentru grădinițe, școli și licee. Care este calendarul concursului și în ce vor consta probele

  • Nicoleta Ungureanu
  • 12 septembrie 2016
  • Educație

Înscrierile la concursul pentru opbținerea funcțiilor de directori de unități școlare încep marți, 13 septembrie, și vor dura până pe 2 octombrie, conform Mediafax.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie, iar interviul și evaluarea CV-ului se vor desfășura în perioada 17 octombrie — 17 noiembrie, urmând ca rezultatele să fie afișate pe 18 noiembrie. Contestațiile se vor depune în perioada 21 — 23 noiembrie.

Ultima etapă a concursului — validarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister — este programată în data de 16 decembrie.

Concursul va avea două componente: națională și locală.

Prima componentă presupune susținerea unei probe scrise, care constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației. Astfel, vor fi evaluate aptitudinile cognitive și competențele manageriale ale candidaților, ambele cu o pondere de 50%. Ulterior, la nivelul comisiilor județene și cu monitorizarea observatorilor desemnați de minister, candidații vor susține alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie și pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor din metodologie.

Punctajul minim de promovare este de 35 de puncte, fiecare probă de concurs având un punctaj maxim de 50 de puncte.

„Este declarat ‘promovat’ la concurs candidatul ‘admis’ care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, este declarat ‘promovat’ candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat ‘promovat’ candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat ‘promovat’ candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat ‘promovat’ candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae”, precizează MENCȘ.

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *