Încep evaluările naționale pentru cei mici. Cine este, de fapt, evaluat, profesorul, elevul sau școala?

elevi

De luni, încep evaluările naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Școlarii nu primesc note, iar rezultatele sunt confidențiale. Deși mai-marii din Educație dau asigurări părinților și copiilor că nu trebuie să se sperie de aceste teste, emoțiile nu lipsesc.

„Am făcut multe simulări, pregătiri emoționale ca să nu începem să plângem că nu știm!” – spune, cu sinceritate, un puști.

Elevii din clasele a VI-a, a IV-a și a II-a vor susține evaluări naționale începând cu 23 mai, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației. Primii evaluați sunt școlarii de clasa a VI-a. Elevii de clasa a VI-a susțin pe 23 mai proba la Limba română și comunicare, iar pe 24 mai proba la matematică și știinte.

Urmează cei de clasa a IV-a, iar ultimii care vor trece prin evaluarea națională vor fi copiii de clasa a II-a.

Cât sunt de relevante aceste testări? Ce spun ele despre elevii noștri?

Prof. dr. FLORIN COLCEAG: „La clasa a doua, părerea mea e că e devreme. La clasa a IV-a și-au atins un potențial intelectual aproape de maximum. La 10 ani ei au 98% din inteligența lor biologic normală, dacă au pasiune, pot să-și dezvolte potențialul. Dacă nu, rămân cu IQ de 100. Nu cresc mai mult și atunci e normal să faci o selecție, dacă îi direcționezi spre programe de dezvoltare a abilităților sau de recuperare a abilităților care încep să se piardă”.

MONICA CRISTINA ANISIE, director general Ministerul Educației: „Aceste evaluări nu au fost privite cu seriozitate, dar în ultimii ani semnalele sunt pozitive”.

MIHAELA IONIȚĂ, învățătoare: „Părinților li s-a părut în neregulă, că dacă aceste evaluări se fac periodic, de ce mai e nevoie de o evaluare spre sfârșitul semestrului al II-lea?”

ELISABETA NEGOESCU, învățătoare: „Este o muncă deosebită, o investiție mare. Copiii au primit și subiecte de 12-13 pagini, la română de 13 pagini”.

MARIAN STAȘ, expert în educație: „Modul în care e concepută testarea nu are nimic de-a face cu felul în care elevii lucreză la școală. Sunt lumi paralele, ceea ce nu e bine”.

Prof. dr. FLORIN COLCEAG: „În Olanda se face evaluare în clasa a VI-a și elevii sunt directionați spre programe vocaționale sau teoretice. Altfel, faptul că are o cultură generală vagă, din care la sfârșitul facultății nu mai reține decât 6%, nu îl face competitiv pe piața muncii și nici fericit uman”.

Începând din anul 2014, elevii de clasele a II-a, a IV-a si a VI-a susțin evaluarea națională cu subiecte unice. Rezultatele nu se trec în catalog. Teoretic, pe baza lor, profesorii ar trebui să construiască planuri individualizate de învațare. Așa că ne întrebăm – cine este, de fapt, evaluat, profesorul, elevul sau școala?

MONICA CRISTINA ANISIE, director general Ministerul Educației: „Dacă stăm să ne gândim bine, suntem evaluați cu toții”.

Prof. dr. FLORIN COLCEAG: „Ar trebuie să fie evaluat profesorul, dacă ar fi să se țină sema de progresul elevului. Dar deocamdată e evaluată prezența, notele”.

Profesorii și reprezentanții Ministerului Educatiei ar trebui să transforme școala românească într-un loc în care elevul să facă performanță în domeniul în care are aptitudini. Să renunțe la uniformizare! Aceasta este marea provocare, spun specialiștii.

Prof. dr. FLORIN COLCEAG: „Programul nostru actual care, EVIDENT, se va schimba, a plecat de la filosofia americanilor: niciun elev să nu fie lăsat în urmă! Asta a dus la competiții. Noi avem acum evaluări la grădiniță! Dar e un sistem păgubos, care determină demotivarea elevilor către școală, încât și SUA au renunțat la acest sistem!”

Calendarul evaluărilor naționale la clasele mici

Evaluarea Națională la clasa a VI-a va începe pe 23 mai cu proba la Limba română și comunicare, după cum prevăd calendarul și metodologia de organizare și desfășurare a acestor examene, aprobate de Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Proba la Matematică și științe pentru clasa a VI-a va avea loc pe 24 mai.

Elevii de clasa a IV-a vor susține pe 30 mai proba la Limba română, pe 31 mai — Matematică, 2 iunie — Limba maternă.

Ultimii care vor susține evaluarea sunt elevii de clasa a II-a. Astfel, proba la Limba română scris va avea loc pe 6 iunie, pe 7 iunie (citit), Limba română pentru minoritățile naționale scris/citit — 7 iunie, Matematică — 8 iunie, Limba maternă — 9 iunie (scris) și 10 iunie (citit).

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.

„Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10 — 12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test — învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă. La clasele a IV-a și a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare, precizează MENCȘ.

Potrivit metodologiei, sălile în care se susțin evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a II-a, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a IV-a și tot de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a VI-a.

„Testele vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau în respectivele școli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învățământ este insuficient, președintele Comisiei de organizare și de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învățământ solicită comisiei județene/ a municipiului București nominalizarea unor cadre didactice din alte școli. Înainte de începerea procesului de evaluare, președintele din centrul de evaluare are obligația de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori”,prevede metodologia.

Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum și alte informații referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se vor înregistra în catalogul clasei și vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/ reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

 

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *