Ultimele Știri

Fracturarea hidraulică: Emisiile de poluanţi atmosferici și contaminarea solului

Emisiile pot proveni din următoarele surse:

  • Emisii de la camioane și de la echipamentele de foraj (zgomot, particule, SO2, NOx, COVNM și CO);
  •  Emisii provenite în urma prelucrării și transportului gazului natural (zgomot, particule, SO2, NOx, COVNM și CO);
  •  Emisii de substanţe chimice prin evaporare provenite de la bazinele de ape uzate;
  • Emisii datorate deversărilor și exploziilor sondelor (dispersia fluidelor de forare sau de fracturare amestecate cu particule provenite din depozit).

Funcţionarea echipamentului de foraj consumă mari cantităţi de carburant, a cărui ardere emană CO2. De asemenea, în procesul de producţie, prelucrare și transport, se pot produce unele emisii fugitive de metan, un gaz cu efect de seră.
 Poluanţii atmosferici eliberaţi în urma operaţiunilor normale
Experienţa nord-americană
Mai multe plângeri invocând probleme de sănătate pentru oameni și chiar decese în rândul animalelor survenite în apropierea orășelului Dish, în Texas, l-au obligat pe primarul orașului să angajeze un consultant independent care să studieze calitatea aerului și impactul operaţiunilor gazifere din interiorul și din afara orașului.

S-au semnalat plângeri similare cu privire la alte situri, însă studiile efectuate la Dish sunt cele mai documentate. În absenţa oricărei alte activităţi industriale în regiune, activităţile de extracţie a gazului natural în oraș și în împrejurimile sale reprezintă cauza unică a efectelor observate. Studiul, realizat în august 2009, a confirmat „prezenţa în concentraţii ridicate a unor compuși cancerigeni și neurotoxici în aerul înconjurător și/sau în proprietăţile rezidenţiale.”
Iar apoi: „O mare parte dintre acești compuși analizaţi în laborator erau metaboliţi ai unor substanţe cancerigene umane demonstrate și depășeau nivelurile de depistare pe termen scurt și lung în virtutea normelor TECQ. Compușii care reprezintă un adevărat motiv de îngrijorare sunt aceia care prezintă risc de catastrofă, conform definiţiei TECQ [Texas Commission on Environmental Quality]”.

Potrivit acestui studiu, „au fost adresate municipalităţii numeroase plângeri cu privire la zgomotul constant și vibraţiile provenite de la staţiile compresoare, precum și mirosurile grele”. Potrivit studiului, un „motiv de îngrijorare deosebit l-au reprezentat cazurile de îmbolnăviri grave și decese semnalate în rândul cailor tineri în perioada 2007-2008, fără să fie cunoscută etiologia” . De asemenea, în regiunea ce înconjoară Dallas-Forth Worth, activităţile de foraj pentru
gaze naturale în șistul Barnett au avut consecinţe dramatice asupra calităţii aerului. Un studiu complet, intitulat „Emissions from Natural Gas Production in the Barnett Shale Area and Opportunities for Cost-Effective Improvements”
(Emisii datorate producţiei de gaze naturale din regiunea de formaţiuni de șist Barnett și posibilităţi de îmbunătăţiri economice rentabile) a fost publicat în 2009.

Potrivit analizei respective, cinci din cele 21 de comitate vizate unde au loc aproape 90 % dintre activităţile petroliere și gaziere înregistrează ușor cele mai ridicate valori ale emisiilor. De exemplu, proporţia compușilor generatori de smog proveniţi de la cele cinci comitate a fost măsurată la 165 de tone pe zi în perioada de vârf din vara anului 2009, comparativ cu 191 de tone pe zi în perioada de vârf pentru toate sursele de petrol și gaz (inclusiv transportul) din aceste 21 de comitate. Astfel, valorile medii la nivel de stat ascund faptul că, în cele mai active cinci comitate, emisiile de poluanţi atmosferici sunt cu mult mai ridicate decât valorile medii, ceea ce antrenează niveluri
scăzute ale calităţii aerului.

Comisia pentru calitatea mediului din Texas (Texas Commission on Environmental Quality, TCEQ) a creat un program de control care confirmă parţial concentraţiile deosebit de ridicate în vapori de hidrocarburi proveniţi din instalaţiile de foraj și din rezervoarele de stocare, precum și niveluri ridicate de benzen în anumite locuri. În ianuarie 2010, TCEQ a publicat un memorandum intern cu privire la programul său de control.

Printre principalele sale observaţii, putem menţiona următoarele:

  • „La un eșantion instantaneu prelevat la nivelul gurii sondei de gaz natural Devon Energy, au fost depistate 35 de substanţe chimice care depășeau valorile de referinţă corespunzătoare pe termen scurt, cu o concentraţie a benzenului de 15 000 ppb.” Acest eșantion de aer ambiental din proximitatea gurii sondei – la 1,5 m de sursă – a fost recoltat cu titlu de referinţă.
  •  Pe lângă concentraţia de benzen din eșantionul recoltat la gura sondei, la unul dintre cele 64 de situri supuse controlului s-a detectat benzen peste valoarea de referinţă pe termen scurt pentru sănătate de 180 ppb.
  •  Departamentul Toxicologic este îngrijorat în legătură cu anumite zone unde s-a detectat benzen peste valoarea de referinţă pe termen scurt pentru sănătate de 1,4 ppb. „S-a detectat benzen peste valoarea de referinţă pe termen scurt pentru sănătate la 21 de situri monitorizate.”

Transferabilitatea la condiţiile europene

Emisiile de compuși aromatici, precum benzenul și xilenul, constatate în Texas, provin în principal de la procesele de comprimare și prelucrare a gazelor naturale, care provoacă o eliberare a celor mai grei compuși în atmosferă. În Uniunea Europeană, emisiile unor substanţe de acest tip este limitată prin lege. Mașinile utilizate în procesul de forare și extracţie, cum ar fi motoarele diesel, sunt probabil identice, la fel și poluanţii atmosferici emiși de aceste mașini. Tabelul 1 ilustrează emisiile de poluanţi atmosferici provenite de la motoarele diesel staţionare utilizate la foraj, fracturare hidraulică și finisare a sondelor, pe baza datelor privind emisiile motoarelor diesel, a cerinţelor diesel și a producţiei de gaz natural preconizate pentru șistul Barnett.

Tabelul 1: Emisiile specifice tipice de poluanţi atmosferici de la motoarele diesel staţionare utilizate pentru foraj, fracturare hidraulică și finisare

tabel

Pe lângă factorii de emisie, se recomandă limitarea impactului lor global, întrucât emisiile de la mai multe platforme de foraj au caracter cumulativ atunci când se exploatează un șist cu o sondă, sau mai multe, pe km2. Emisiile din faza de dezvoltare trebuie să fie limitate și monitorizate, la fel și emisiile provenite din prelucrarea și transportarea ulterioare, când se adaugă mai multe conducte colectoare.

Aceste aspecte ar trebui abordate în discuţiile referitoare la directivele relevante, de exemplu propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 97/68/CE privind emisiile de poluanţi gazoși și pulberi provenite de la motoarele instalate pe mașinile fără destinaţie rutieră.

sondaPoluanţii proveniţi de la explozii ale sondelor sau accidente pe siturile de foraj

Experienţa nord-americană
În Statele Unite au avut loc câteva explozii grave. Această listă de referinţă prezintă pe scurt urătoarele cazuri:

  • La 3 iunie 2010, o explozie la o sondă de gaz din Clearfield County, Pennsylvania, a eliberat în atmosferă, timp de 16 ore, cel puţin 35 000 de galoane (132 m3) de ape uzate și gaze naturale.
  •  În iunie 2010, o explozie la o sondă de gaz din Marshall County, Virginia de Vest, a provocat rănirea și spitalizarea a șapte muncitori.
  •  La 1 aprilie 2010, un rezervor și o fosă deschisă utilizată la stocarea lichidului de fracturare au luat foc pe o platformă de sonde Atlas. Flăcările au atins 33 m în înălţime și 15 m lăţime.

În toate aceste cazuri, întreprinderile implicate au fost amendate. Se pare că aceste accidente se datorează în principal erorilor de manipulare, fie de către personalul nepregătit, fie din cauza unei manevre false. Mai mult, se pare că există diferenţe semnificative de la o companie la alta. În subcapitolele următoare sunt descrise și alte accidente.

Transferabilitatea la condiţiile europene

Pentru a reduce la minim riscurile de deversări în Europa, se recomandă adoptarea unor regulamente stricte și monitorizarea strictă a aplicării lor. Mai exact, se recomandă să se culeagă statistici la nivel european cu privire la accidente, să se analizeze cauzele acestor accidente și să se tragă concluziile care se impun. În cazul în care anumite companii au antecedente deosebit de negative, poate fi avută în vedere refuzul unor permise noi de explorare sau de producţie. Aceste cazuri fac obiectul unor discuţii în Parlamentul European în contextul activităţilor petroliere și gaziere offshore. Un raport din proprie iniţiativă pe această temă va fi votat în Comisia pentru industrie, cercetare și energie în iulie 2011.

Articol din seria: “Impactul asupra mediului privind fracturarea hidraulică la gazele de şist”

1. Fracturarea hidraulică și impactul posibil asupra mediului

2. Impactul asupra peisajului

3. Emisiile de poluanţi atmosferici și contaminarea solului

4. Apele de suprafaţă și apele subterane

5. Cutremurele de pământ

6. Substanţele chimice, radioactivitatea și consecinţele asupra sănătăţii umane

 

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*