Finanțele schimbă Codul Fiscal: Averile nejustificate vor fi taxate cu 75%

  • Nicoleta Ungureanu
  • 6 septembrie 2016
  • Economie

Averile nejustificate de până la un milion de euro primesc o perioadă de grație, respectiv până pe 31 martie 2017, ca să fie declarate și impozitate cu 16%. După această dată, dacă vor fi depistate de Fisc, vor fi taxate cu 75%, potrivit proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului, conform Profit.ro.

Ministerul de Finanțe avea în vedere încă de la începutul anului aplicarea unor noi schimbări în Codul Fiscal, însă abia acum a recunoscut existența lor, până acum fiind negate informațiile cu privire la acestea.

Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează un program de verificare a marilor averi de câțiva ani, însă până la finalul anului 2015 au fost încasate doar 2,6 milioane lei.

Amnistia fiscală care urmează să fie aplicată în cazul averilor nejustificate este deja folosită în mai multe țări, contribuind la bugetul de stat.

În proiectul de modificare a Codului Fiscal obținut de Profit.ro, sunt introduse articole noi referitoare la impozitarea averilor nejustificate, astfel:

Art. 117

Definirea și impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată

Orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 75% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Emiterea deciziei de impunere de către organul fiscal se efectuează în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală.”

După capitolul X se introduce un nou capitol X1 având următorul  cuprins:

”Declararea inițială a patrimoniului si impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate prin venituri impozabile

Art. 1173

Impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate

(1) În cazul în care patrimoniul net definit la art. 1171 alin. (1) lit. a) nu poate fi justificat în totalitate prin venituri impozabile, neimpozabile sau scutite, contribuabilul are obligația să declare suma pentru care nu poate justifica proveniența.

(2) Pentru suma care nu poate fi justificată de către contribuabil acesta datorează un impozit  în cotă de 16%. Obligația stabilirii și plății impozitului revine contribuabilului. Plata impozitului se efectuează odată cu depunerea declarației prevăzută la art. 1172 alin. (1) dar nu mai târziu de data de 31 martie 2017.

(3) Contribuabilii care la data de 31 decembrie 2016 dețin un patrimoniu net mai mic decât valoarea de 4.500.000 lei, pot depune declarația de patrimoniu până cel mai târziu la data de 31 martie 2017, fiindu-le aplicabile prevederile alin. (1) și (2).

(4) Pentru obligația stabilită la alin. (2) contribuabilul nu datorează dobânzi și penalități de întârziere.

(5) Ulterior datei de depunere a declarației de patrimoniu prevăzute la art. 1172, după caz,  pentru diferențele de sume nedeclarate potrivit art. 1173 alin. (2) și constatate de către organele fiscale prin aplicarea metodelor de control indirect,  cota de impozitare este de 75%.”

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *