Ultimele Știri

Evoluția şi atitudinea femeii în negociere

Femei antreprenori

Dacă în urmă cu un secol, femeia avea ca responsabilități principale treburile casnice și creșterea copiilor, în actualitate femeia poartă un rol mult mai important în societate.

La începutul anilor 1900, femeia a dobândit pentru prima dată dreptul de vot în Europa și pe rând aceasta a început să se impună în societate, începând cu lumea culturală, sportivă, până la mediul afacerilor și la politică.

Dacă comparăm situația femeilor sudul Africii, față de cele europene, se constată că recunoaşterea şi respectarea drepturilor femeii este inexistentă pe teritoriul african, în timp ce femeia din Occident se bucură de aceleași drepturi precum și bărbații.

Astfel, aprecierea femeii ca personalitate a evoluat în mod firesc imediat după Declarația Universală a Drepturilor Omului, ratificată de Organizația Națiunilor Unite în 1948, iar respectarea drepturilor omului și egalitatea dintre sexe este bine închegată în spațiul european.

Mediul de afaceri a devenit unul foarte cochetat de prezența şi activitatea femeii, iar astăzi, în România, nu mai reprezintă o surpriză faptul că femeile reuşesc să se impună în antreprenoriat.

Există multe exemple de femei care au izbutit în domeniul economic, la fel cum există femei prospere în mediul politic, şi cu toate acestea, multe dintre ele, dau dovadă şi de o viață de familie exemplară, pe lângă succesul de care se bucură pe plan profesional.

Dacă analizăm femeile în raport cu bărbații privind stilurile si obiceiurile de negociere, constatăm, cu surprindere sau nu, faptul că diferențele dintre cele două sexe sunt unele cu caracter absolut subiectiv; astfel, femeile sunt foarte intuitive în negociere, perseverente, hotărâte, cu o putere de convingere foarte bine definită, ambițioase şi tranşante.

Transparența şi perfecționalismul întăreşte capacitatea şi eficiența femeii în negociere.

Femeile relaționează foarte bine când vine vorba de negociere, se ataşează şi sunt capabile chiar să creeze relații de amiciție, lucru care duce la o colaborare de durată şi printr-o relaționare mai strânsă cu partenerul de negociere, femeia prin intuiție şi inteligența, reuşeşte să dobândească informații şi detalii utile pentru a şti cum să gestioneze situația.

Bărbatul este de asemenea un bun negociator, perseverent, hotărăt, critic, în scopul de a obține beneficii considerabile când vine vorba de negociere, este influențabil în negocierile cu femeia, însă acest lucru este unul pur subiectiv.

Femeia în negociere dă dovadă de disponibilitate, de viclenie pozitivă dovedită print atrcție, motive care îi conferă un atuu considerabil, mai ales dacă este vorba despre negociere purtată cu o persoană de sex opus.

Bărbatul are tendința de a fi lăudăros, însă acest lucru îi asigură promovare, calitatea produselor, serviciilor sau a cauzelor, situațiilor susținute.

Femeia, de asemenea, este deseori mai mult sentimentală decât rațională şi acest lucru o ajută să influențeze partenerul de negociere şi să-l aducă de partea sa, asta în situația în care, tocmai din motivul ataşamentului emoțional, femeia poate lua partea partenerului de negociere.

Ideea de bază este una cât se poate de clară, femeia poate fi un bun negociator şi acest lucru ni s-a dovedit la nivel mondial şi european. Un exemplu concludent în acest sens îl constituie cancelarul german Angela Merkel, care de curând şi-a confirmat puterea şi succesul profesional, fiind desemnată drept cea mai influentă şi puternică femeie din politica europeană, de către revista Forbes.

Ea este o femeie care ține în frâu un stat puternic, care instituie şi elaborează, promovează reguli şi le duce spre îndeplinire în aşa fel încât Germania beneficiază de un statut privilegiat, demn de respect, luat în considerare de toate statele europene şi de majoritatea statelor lumi.

Prin acest exemplu putem vedea cum influența femeii în conducerea unui stat nu este deloc de neglijat şi respectul dobândit de aceasta se datorează calitătilor de lider, de foarte bun negociator, indiferent dacă a fost vorba de conflicte, de negocieri, de legislație sau de economie.

Astăzi, statele dezvoltate acordă la fel de multă încredere femeii cât şi bărbatului, chiar dacă până nu demult, pretutindeni în lume, femeia a fost aşezată pe locul doi în raport cu bărbatul, fiind subordonată acestuia din urmă.

Astfel, nu este deloc surprinzător că femeile sunt implicate în politică, în economie, în mediul cultural şi implicată fiind în aceste domenii, ajunge să reuşească, să facă cinste prin atitudinile lor pline de curaj şi determinare.

Din fericire, actualmente femeia îşi poate negocia venitul, are libertatea şi susținerea de a-şi construi o carieră şi de a-şi stabili obiectivele în funcție de scopurile şi intențiile sale.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*