Curaj: Din 2017, materii noi, dar și o oră de română mai puțin. Am făcut o reechilibare a ariilor curriculare

adrian curaj

Elevii care în septembrie 2017 vor intra în clasa a V-a vor avea materii noi, precum informatică şi tehnologii informaţionale şi comunicaţii (TIC), educaţie socială, dar şi o oră de română mai puţin şi una de istorie în plus, dar şi mai multe opţionale, a anunţat, marţi, ministrul educaţiei, Adrian Curaj.

” Este probabil cel mai amplu proces de consultare din educaţie, a durat patru luni. Astăzi avem noul plan cadru pentru gimnaziu. Principalele puncte, ceva foarte aşteptat, creştem numărul de ore dedicat curriculumului la dispoziţia şcolii. Programa şcolară şi corespunzător manunalele şcolare vor acoperi 75 la sută din numărul de ore, astfel încât 25 la sută din timp să fie la dispoziţia profesorului pentru aprofundare recuperare, activităţi remediale. Acum manunalele ocupă sută la sută din timp”, a spus ministrul Curaj.
Legat de noile discipline, ministrul a spus că a fost făcută o reechilibrare a ariilor curriculare.
„Noutăţi în ceea ce priveşte disciplinele: am făcut o reechilibare a ariilor curriculare, acordăm atenţie deosebiltă consilierii şi dezvoltării personale, care va fi separată de ora de dirigenţie. Avem o disicplină nouă, informatică şi TIC, educaţia tehnologică va fi cu aplicaţie practică, urmărind  dezvoltarea capacităţii elevilor de a gândi practic.
Educaţia socială va îngloba mai multe discipline care vor exista în tot gimnaziul, astfel, în clasa a V-a vor studia Gândire critică şi drepturile copilului, la clasa a VI- a Toleranţă şi  educaţie interculturală, la clasa a VII-a Educaţie juridică şi cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie economico-fiananciară şi antreprenoriat.
Precizez că Limba latină rămâne sub forma Elemente de limbă latină şi cultură romanică, numai la clasa a VII-a Istoria, şi are locul ei clar,  Religia, la locul ei. Investim în consiliere profesională şi vocaţională, iar un domeniu în care s-a investit extrem de puţin, respectiv  pregătirea cadrelor didactice, va fi o altă prioritate”, a mai spus Curaj. 
 
Noul plan cadru va intra în vigoare în anul şcolar 2017-2018 cu elevii care acum sunt în clasa a III-a, iar în septembrie 2017 vor fi în clasa a V-a.
Directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ciprian Fartuşnic a explicat Planurile cadru pentru fiecare clasă de gimnaziu.  
 
Planul- cadru reechilibrează ponderea diferitelor arii curriculare – om şi societate, creşterea ponderii currriculumului la dispoziţia şcolii – 1-3 ore în clasele V-VII şi 1-4 la clasa a VIII-a, introducerea unei noi discipline – informatică şi TIC, asigurarea studierii unor discipline în toţi anii de gimnaziu precum educaţie socială, educaţie plastică, educaţie muzicală, accent fiind pus pe latura practică, pe competenţe, nu pe conţinuturi.
 
La clasa a V-a este redus numărul de ore de  limba română, (de la cinci la patru ore) se introduce o disciplină nouă – informatica şi TIC, educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, educaţie socială, unde este introdus studiul gândirii critice în contextul drepturilor şi responsabilităţilor. Ponderea orelor de istorie creşte la două ore pe săptămână, iar curriculul la decizia şcolii (CDS) cuprinde minim o disciplină ce va fi predată integrat. 
 
În clasa a VI-a se introduc Informatica şi TIC, este introdusă educaţia intercultrală în cadrul disciplinei Educaţie socială, Educaţia tehnologică şi aplicaţii practice cu accent pus pe latura aplicativă. CDS va cuprinde minim o disciplină ce va fi predată integrat. 
 
Pentru clasa a VII-a sunt introduse  Informatica şi TIC, educaţia pentru cetăţenie democratică, în cadrul disciplinei Educaţie socială, se introduce disciplina Elemente de limba latină şi de cultură romanică. De asemenea, la educaţia tehnologică se va pune accent pe latura aplicativă, ia ponderea CDS creşte, numărul maxim de alocat fiind de trei ore pe săptămână.
 
Clasa a VIII-a cuprinde Informatica şi TIC, este introdusă Educaţia financiar-economică şi antreprenoriat, iar la Educaţie socială, este asigurată o alocare de o oră pe săptămână pentru ambele discipline din aria Arte (muzică şi arte plastice). Consilierea şi dezvoltarea personală are o centrare puternică pe orientarea şcolară, iar educaţia tehnologică şi aplicaţii practice pun accent pe latura aplicativă. Creşte de asemenea ponderea maximă de ore din CDS la 4 ore / săptămână.
loading...

2 thoughts on “Curaj: Din 2017, materii noi, dar și o oră de română mai puțin. Am făcut o reechilibare a ariilor curriculare

  1. Revizuiti editarea textului!

    Sunt numeroase greșeli de scriere la unele cuvinte.Chiar dacă e dificil de analizat un grupaj de informatii pentru articol,fiți mai atenți la scrierea unor cuvinte in limba română.
    Recititi textul.

  2. nu ca are privire de nebun , zau !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *