Ultimele Știri

Constituţie facultativă pentru spiritul civic romȃnesc

Dacă azi cititul, scrisul sau rezolvarea problemelor la matematică au devenit reflexe, întrucât încă din primi ani de școală am explorat în mod treptat aceste domenii, în același mod, ne putem întreba dacă acest eșec al spiritului civic, al înțelegerii drepturilor și libertăților de care merităm să beneficiem, precum și a raportului președinte-Guvern-Parlament, se datorează lipsei de exercițiu în ceea ce privește studiul propriei noastre Constituții.

Este necesar să citești operele lui Mircea Eliade, Ioan Slavici sau Marin Preda. Este util să cunoști geografia și istoria României. Noțiunile de biologie, chimie, fizică, sunt și ele utile. Însă, nu este un capăt de lume dacă ai note mici la matematică sau biologie, întrucât te poți specializa într-un un alt domeniu. Însă, atunci când cetățeni fiind, suntem străini sau dezinteresați de propria noastră Constituție, nu putem avea pretenția să trăim într-o democraţie.

Chiar dacă informațiile transmise sunt simple, acestea sunt esențiale datorită faptului că îl familiarizează pe elev cu raporturile dintre Instituțiile statului, precum și rolul cetățeanului într-o societate. În plus, prin aprofundarea Constituției până la terminarea liceului, elevul beneficiază de înțelegerea cadrului constituțional în care se desfășoară în calitate de cetățean. Astfel, “Cetățenia”, “Statul”, “Președintele”, “Guvernul”, “Constituția”, nu i se mai par neimportante, ci concepte fundamentale prin intermediul cărora spiritul civic se manifestă drept o consecință imediată.

În România studiul Constituției este inexistent. Orele de istorie și de cultură civică se intersectează doar marginal cu drepturile și libertățile cetățeanului. Pentru a nu politiza învățământul românesc, pentru a nu face politică la orele de curs, se neglijează faptul că atunci când nu ești informat, îți poți exercita în mod dezinteresat dreptul la vot, la liberă exprimare sau la asociere. Nu este astfel de mirare de ce spiritul civic nu este internalizat de către majoritatea cetățenilor. De exemplu, dacă nu urmezi o facultate axată pe studiul drepturilor și libertăților cetățeanului sau a raporturilor dintre Instituțiile statului, în lipsa propriei voințe, poți trăi o viață fără să te interesezi cu Constituția propriei tale țări.

În schimb, în statele cu democrație consolidată, mentalitatea este diferită. Un exemplu elocvent în acest sens este reprezentat de Statele Unite ale Americii, unde studiul Constituției începe încă din clasa a III-a, fiind aprofundat în clasele IV-VII, respectiv VIII-XII. Astfel, Constituția pentru copii din clasa a III-a prezintă elementele de bază într-un mod simplu, cu vocabular adecvat pentru vârstele de 5 până la 8 ani.

Constituția SUA pentru clasa a III-a
The law is the set of rules that we live by. The Constitution is the highest law. It belongs to the United States. It belongs to all Americans.The Constitution says how the government works. It creates the Presidency. It creates the Congress. It creates the Supreme Court.
The Constitution lists some key rights. Rights are things that all people have just because they are alive.
Legea este un set de reguli pe care noi le trăim. Constituția este cea mai înaltă lege. Ea face parte din Statele Unite. Ea aparține tuturor americanilor.

Constituția spune cum funcționează guvernul. Creează Președinției. Creează Congresul. Creează Curtea Supremă de Justiție.
Dreptul de întrunire este un drept constituțional cheie. Constituția enumeră câteva drepturi esențiale. Drepturile sunt lucruri pe care toți oamenii le au pentru că sunt în viață.

The Constitution is not perfect. When it was written, they knew that it would have to be improved. The Framers added a way to make changes. This îs called „amendment”.The Bill of Rights was actually added as a set of amendments. The Constitution has been changed 18 times since it was written. The amendments added things that the Framers didn’t think of.

One amendment says that all black men can vote. Another says that all women can vote. One more says that the President can only be elected twice.

The first amendments, the Bill of Rights, were added în 1791. The last amendment was added în 1992. Lots of people have ideas for new amendments. Adding an amendment îs hard — it takes lots of agreement. Maybe you have a good idea for a change to the Constitution

Constituția nu este perfectă. Când a fost scrisă, ei știau că ar trebui să fie îmbunătățita. Părinții Constituției au adăugat o modalitate de a face modificări. Aceasta se numește „amendament”.

„Bill of Rights” a fost de fapt adăugat ca un set de amendamente. Constituția a fost modificat de 18 ori de când a fost scrisă. Modificările au adăugat lucruri în care părinții nu credeau.
Un amendament spune că toți oamenii de culoare pot vota. Un altul spune că toate femeile pot vota. Unul mai spune că președintele poate fi ales numai de două ori.
Primele amendamente, proiectul de lege a drepturilor, s-au adăugat în 1791. Ultima modificare a fost adăugată în 1992. O mulțime de oameni au idei pentru noi modificări. Adăugarea unui amendament este grea – este nevoie de o mulțime de acord. Poate că ai o idee bună pentru o schimbare a Constituției

The Congress makes laws. The people elect the members of Congress.
The President enforces the laws.
The courts decide what the law means when there are questions.All of the parts have to work together. Just like the Framers agreed on the Constitution, the parts have to agree on the laws. No part has too much power. The power is shared. This helps protect the people.
Congresul face legi. Oamenii aleg membrii ai Congresului.Președintele impune legile.
Instanțele de judecată decid ce înseamnă legea atunci când există întrebări.
Poporului beneficiază de a avea un guvern puternic și onest. Toate părțile trebuie să lucreze împreună. La fel cum Părinții au fost de acord cu privire la Constituție, părțile trebuie să cadă de acord asupra legilor. Nici o parte nu are prea multă putere. Puterea este împărțită. Acest lucru ajută la protejarea oamenilor.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*