Ultimele Știri

Cine va acoperi pagubele! ASTRA Asigurări în faliment

ASTRA

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a cerut miercuri intrarea în faliment a Astra Asigurări, aflată în administrare specială, după ce compania nu a reuşit să atragă 425 milioane lei la capital, despăgubirile urmând să fie acordate de Fondul de Garantare.

„Consiliul ASF a analizat situaţia Astra Asigurări pe baza raportului administratorului special KPMG privind stadiul planului de redresare financiară. Concluziile raportului au fost că sunt întrunite toate cele trei condiţii legale care definesc starea de insolvenţă: incapacitatea de plată a datoriilor exigibile cu disponibilităţi băneşti, scăderea marjei de solvabilitate şi imposibilitatea restabilirii situaţiei financiare a societăţii de asigurare-reasigurare în cadrul procesului de redresare”, a afirmat Negriţoiu.

El a arătat că, la 30 iunie, Astra avea o marjă de solvabilitate disponibilă negativă de 871 milioane lei, un coeficient de lichiditate de 0,03% şi un necesar de capital de circa 968 milioane de lei.

„În urma analizei şi pe baza raportului, Consiliul ASF a adoptat închiderea procedurii de redresare financiară, revocarea şi încetarea atribuţiilor KPMG, retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii Astra şi constată starea de insolvenţă şi solicită intrarea în procedura de faliment”, a spus şeful ASF.

Negriţoiu a adăugat că Fondul de Garantare are capacitatea de a acoperi despăgubirile Astra.

”Conform mandatului statutar principala preocupare a ASF în perioada următoare va fi protejarea intereselor clienților societății ASTRA în sensul de cooperare cu Fondul de Garantare și mentinerea stabilității sistemului de asigurare. După cum știți Fondul de Garantare este organizat ca o persoană juridică de drept public care a luat ființă începând din 27.07.2015 și pe baza evaluării mai multor scenarii consiliul ASF a constat că fondul are capacitatea și resursele de a acoperi cererile de despăgubiri din partea asiguraților, conform legislației în vigoare.”, a declarat Mișu Negrițoiu șeful ASF. 

 

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*