Ultimele Știri

Cine este Sorin Cîmpeanu, premierul interimar desemnat de preşedintele Klaus Iohannis

sorin cimpeanu

Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, premier interimar pe Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei din Cabinetul Ponta.

NFORMAŢII PERSONALE

 • Naţionalitate: Română
 • Data naşterii: 18.04.1968

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 • Martie 2012 – prezent, Rector – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 • Iulie 2013 – prezent, Preşedinte – Consiliul Naţional al Rectorilor din Romania
 • Mai 2013 – prezent, Preşedinte – Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Ştiinţele vieţii, din România
 • 2012 – prezent, Secretar General – Consiliul Naţional de Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU)
 • 2012 – prezent, Membru corespondent – Academia de Ştiinţe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Şişesti,
 • 2012 – prezent, Membru corespondent – Academia de Ştiinţe Tehnice din România
 • 2008 – 2012, Decan – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
 • 2006 – prezent, Conducător doctorat – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 • 1992 – prezent, Preparator (1992 – 1995), Asistent universitar (1995 – 1997), Şef lucrări (1997 – 2001), Conferenţiar (2001 – 2006), Profesor ( 2006 – prezent) – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
 • 2004 – 2008, Prodecan – Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare si Ingineria Mediului
 • 2003 – 2004, Expert coordonator – Ministerul Educaţiei si Cercetării – Agenţia Naţională pentru parteneriatul univesităţilor cu mediul economico – social (APART)
 • 2000 – 2003, Expert coordonator – Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Centrul Naţional pentru Programul european Leonardo da Vinci
 • 1992-1999, Coordonator Centrul Experimental Periş – Ilfov, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
 • 1991 – 1992, Inginer proiectant – Institutul de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare (ISPIF).

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • 2000, Diplomă de Doctor – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
 • Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
 • 1991, Diplomă de inginer – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
 • Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
 • 1986, Diplomă de bacalaureat – Colegiul National „Sf. Sava” Bucureşti

Calificări postuniversitare

 • 2013, Certificat de atestare a competenţelor profesionale, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Colegiul National de Informaţii
 • 2011, Certificat expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, acordat de INTRATEST sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului
 • 2011, Certificat de formare continuă în managementul educaţiei, acordat de USAMV Bucureşti sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului
 • 2011, Certificat de formare – analiza calităţii solurilor, acordat de Universitatea din Molise, Italia
 • 2011, Certificat de formare utilizarea teledetecţiei în agricultură, acordat de Agenţia Spaţială Română
 • 2010, Certificat manager de proiect, acordat de CPPI – USAMV Bucureşti sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului
 • 2010, Certificat formare management universitar, acordat de Academia de Studii Economice Bucureşti – nov. 2010
 • 2010, Certificat pregătire in tehnologia educaţiei la distanţă / Formare experţi evaluator externi, acordat de ARACIS
 • 2009, Diplomă de studii postuniversitare de specializare managementul situaţiilor de criză – Colegiul Naţional de Afaceri Interne acordat de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” din Bucureşti
 • 2007 – Certificat auditor sisteme de managementul calităţii, acordat de SEMQ MANAGEMENT
 • 2007, Certificat formare sisteme de managementul calităţii conform standardelor in familia ISO 9000, acordat de SEMQ MANAGEMENT
 • 2004, Certificat formare in domeniul implementării standardelor de mediu, acordat de Institutul Superior de Agricultura din Lille, Franţa
 • 2001, Certificat de absolvire curs de comunicare managerială în structurile publice şi private, acordat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice David Ogilvy

LIMBI STRĂINE

 • Franceză
 • Engleză
 • Germană

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE

 • Lucrări ştiinţifice publicate: 82 articole ştiinţifice din care 13 indexate ISI si 39 indexate in baze de date internaţionale (BDI)
 • Cărţi şi manuale: 11 cărţi de specialitate / manuale universitare
 • Proiecte ştiinţifice de cercetare-dezvoltare-inovare si DRU: Managementul a 31 proiecte conduse în calitate de director / responsabil de proiect, din care 10 proiecte internaţionale.
 • Participant în 60 proiecte în calitate de membru în colectiv sau expert consultant, din care 3 proiecte internaţionale.

PREMII ŞI DISTINCŢII

 • Distincţia „Doctor Honoris Causa”, acordată de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, în anul 2014
 • Distincţia „Personalitatea anului pentru o Românie europeană”, acordată de EUROLINK – CASA EUROPEI, în anul 2013
 • Medalia „Meritul pentru Învăţământ” acordată în anul 2004 de către Preşedinţia României (Decret 1097/10 dec. 2004);
 • Premiul naţional ,,In Hoc Signo Vinces” acordat pentru activitatea de cercetare de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în anul 2002.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 • Membru Consiliul de Administraţie – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutriţie Animala (IBNA Baloteşti)
 • Membru Consiliul de Administraţie – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru
 • Pedologie, Agrochimie si Protecţia Mediului – I.C.P.A. Bucureşti
 • Preşedinte Comisia de Ingineria resurselor vegetale si animale, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)
 • Expert evaluator programe naţionale de cercetare: CEEX / RELANSIN / MENER / BIOTECH /CNCSIS/PNCDI
 • Membru – Societatea Naţională pentru Ştiinţa Solului (SNSS).

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*