Ultimele Știri

Cele 86 de specializări și programe de studii care dispar

admitere 2015

Ministerul Educației a anunțat că în acest an vor fi lichidate 4 universități și alte 86 programe de studii de licență din cauza atractivității scăzute a studenților și a relevanței scăzute pe piața muncii a specializărilor.

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a declarat că în acest an intră în lichidare 86 programe de studii de licență, astfel că universitatea care oferă acel program nu mai poate înscrie studenți începând cu următorul an universitar.

Anul trecut au intrat în lichidare 135 de programe, iar în 2013 – 186.

„În acest an, vor funcționa 2.180 programe de studii în cele 55 de universități publice, 470 de programe de studii în 37 universități private acreditate. Avem în total 2.650 de programe de studii de licență în cele 92 de universități acreditate. Capacitatea de școlarizare pentru toate aceste 2.650 de programe de studii este de 214.000 de locuri, 168.000 de locuri în universitatile publice, 46.000 de locuri în universitățile private”, a declarat Cîmpeanu.

Lista universităților care intră în lichidare cu toate programele de studii:

1. Institutul Teologic Romano-Catolic din București

2. Universitatea Financiar-Bancarp din București

3. Universitatea „Mihail Kogâlniceanu” din Iași

4. Universitatea „Mihai Eminescu” din Timișoara

Specializări din cadrul altor universități care intră în lichidare începand cu anul universitar 2015 – 2016

1. Universitatea din București:

 • Specializarea Chimie în limba franceză de la Facultatea de Chimie
 • Specializarea Teologie baptistă didactică de la Facultatea de Teologie Baptistă
 • Specializarea Teologie ortodoxă pastorală (în limbile greacă și engleză, la Atena, Grecia) de la Facultatea de Teologie Ortodoxă

2. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București:

 • Specializările: Asistență de farmacie; Asistență dentară; Audiologie și protezare auditivă; Laborator clinic; Radiologie și imagistică – de la Facultatea de Moase și Asistență Medicală

3. Academia de Studii Economice (ASE) din București:

 • Specializarea Administrarea afacerilor în comert, turism, servicii, merceologie și managementul calității (ID) – de la Facultatea de Business și Turism
 • Specializarea Economie și afaceri internaționale (ID) – de la Facultatea de Relații Economice Internaționale

4. Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București:

 • Specializarea Științe politice (ID) – de la Facultatea de Știinte Politice

5. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia:

 • Specializarea Muzeologie – de la Facultatea de Istorie și Filologie
 • Specializarea Asistență managerială și secretariat – de la Facultatea de Drept și Științe Sociale

6. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad:

 • Specializările Administrarea afacerilor; Economia comerțului, turismului și serviciilor (ID), Contabilitate și informatică de gestiune (ID), Finanțe și bănci (ID) – de la Facultatea de Științe Economice
 • Specializarea Informatică (ID) – de la Facultatea de Știinte Exacte

7. Universitatea „Transilvania” din Brașov:

 • Specializarea Inginerie fizică – de la Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial

8. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca:

 • Specializarile Mașini-unelte și sisteme de producție; Inginerie mecanică – de la Facultatea de Construcții de Mașini
 • Specializarea Prepararea substanțelor minerale utile – de la Facultatea de Inginerie

9. Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca:

 • Specializarea Biologie (cu frecvență redusă) – de la Facultatea de Agricultură
 • Specializarea Inginerie economică în agricultură (cu frecvență redusă) – de la Facultatea de Horticultură

10. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca:

 • Specializarea Informatică (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) – de la Facultatea de Matematică și Informatică
 • Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sfântu Gheorghe – ID) – de la Facultatea de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor

11. Universitatea din Craiova

 • Specializarea Economia comerțului, turismului ți serviciilor (la Drobeta-Turnu Severin) – de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Specializarea Sisteme electrice – de la Facultatea de Inginerie Electrică

12. Universitatea „Dunărea De Jos” din Galați

 • Specializarea Ingineria și protecția mediului în industrie (cu frecvență redusă) – de la Facultatea de Inginerie
 • Specializarea Fizică – de la Facultatea de Științe și Mediu
 • Specializările Contabilitate și informatică de gestiune (cu frecvență redusă); Finanțe și bănci (cu frecvență redusă) – de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

13. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 • Specializările Biologie (ID); Ecologie și protecția mediului (ID) – de la Facultatea de Biologie
 • Specializările Chimie informatica; Chimia mediului – de la Facultatea de Chimie
 • Specializările Economie agroalimentară; Economie generală – de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
 • Specializarea Studii culturale – de la Facultatea de Filosofie și Știinte Social-Politice
 • Specializările Istoria artei; Muzeologie – de la Facultatea de Istorie

14. Universitatea din Oradea:

 • Specializarea Geografia mediului – de la Facultatea de Geografie, Turism și Sport

15. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești:

 • Specializarea Electronică aplicată – de la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

16. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița:

 • Specializările Tehnologia construcțiilor de mașini; Ingineria sistemelor de energii regenerabile – de la Facultatea de Inginerie și Management

17. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu:

 • Specializarea Informatică industrială – de la Facultatea de Inginerie

18. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava:

 • Specializarea Energetică industrială – de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

19. Universitatea „Valahia” din Târgoviște:

 • Specializările Contabilitate și informatica de gestiune (ID); Finanțe și bănci (ID); Marketing (ID) – de la Facultatea de Științe Economice
 • Specializarea Administrație publică (ID) – de la Facultatea de Drept și Știinte Administrative

20. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu:

 • Specializările Inginerie economică în domeniul mecanic; Mecatronică; Informatică aplicată în inginerie electrică – de la Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă
 • Specializarea Marketing – de la Facultatea de Știinte Economice
 • Specializarea Administrație publică (ID) – de la Facultatea de Științe ale Educației și Management Public
 • Specializarea Ordine și siguranță publică – de la Facultatea de Știinte Juridice
 • Specializarea Arte plastice-Sculptură – de la Facultatea de Știinte Medicale și Comportamentale

21. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș:

 • Specializările Limba și literatura română – Limba și literatura engleză (cu frecvență redusă); Relații internaționale și studii europene – de la Facultatea de Știinte și Litere

22. Universitatea Politehnica Timișoara

 • Specializările Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice; Chimie alimentară și tehnologii biochimice; Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale; Știința și ingineria polimerilor – de la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului
 • Specializările Mașini-unelte și sisteme de productie; Robotică (în limba germană) – de la Facultatea de Mecanică
 • Specializarea Ingineria procesării materialelor – de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara

23. Universitatea de Știinte Agricole si Medicina Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

 • Specializarea Piscicultura și acvacultura – de la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

24. Universitatea de Vest din Timișoara

 • Specializările Arte textile – design textil; Pedagogia artelor plastice și decorative – de la Facultatea de Arte și Design

25. Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timisoara

 • Specializarea Asistență de farmacie – de la Facultatea de Farmacie

26. Universitatea Creștinp „Dimitrie Cantemir” din București

 • Specializarea Geografia turismului (cu frecvență redusă) – de la Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu
 • Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor – de la Facultatea de Management Turistic și Comercial din Sibiu

27. Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

 • Specializarea Marketing (cu frecvență și ID) – de la Facultatea de Știinte Economice

28. Universitatea „Hyperion” din București

 • Specializarea Drept (ID) – de la Facultatea de Știinte Juridice

29. Institutul Teologic Penticostal din București

 • Specializarea Teologie penticostala pastorală (cu frecvență redusă) – de la Facultatea de Teologie Penticostală

30. Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca

 • Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială – de la Facultatea de Educatie Fizică și Sport

31. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

 • Specializarea Statistică și previziune economică – de la Facultatea de Știinte Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc

32. Universitatea „Romano-Germană” din Sibiu

 • Specializarile Marketing; Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic – de la Facultatea de Știinte Economice
 • Specializarea Administratie publică – de la Facultatea de Drept și Știinte Administrative

33. Institutul Teologic Adventist din Cernica – Ilfov

 • Specializarea Limba și literatură română – Limba și literatura engleză – de la Domeniul de licență Limba și literatură

34. Fundația „Academia Comercială” din Satu Mare

 • Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor – de la Domeniul de licență Administrarea afacerilor

35. Fundatia Universitară „Alma Mater” – Universitatea „Alma Mater” din Sibiu

 • Specializarea Administratie publica (la Hunedoara) – de la Domeniul de licență Știinte administrative

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*