Ultimele Știri

Bugetul alocat pentru Educație și Sănătate. Adaosuri sau scăderi?

Banii alocaţi în plus pentru educaţie reprezintă 134,4 milioane lei. În același timp însă, bugetul de stat al Ministerului Educaţiei este redus cu 34 milioane lei, la a doua rectificare bugetară programată pentru această săptămână. Și bugetul alocat Sănătății se va lipsi de 3,3 milioane lei la cheltuieli de personal, ca urmare a reducerii CAS.

Din cele 3, 3 milioane lei tăiate din cadrul Sănătății, 60 milioane lei reprezintă contribuţia de sănătate pentru pensionari diminuată la solicitarea ordonatorului principal de credite şi 348,4 milioane lei reprezintă reducerea transferurilor de echilibrare a Fondului de sănătate, ca urmare a creşterii gradului de colectare a veniturilor acestui Fond din contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, faţă de nivelul estimat iniţial la elaborarea bugetului pe 2014.

Transferurile sunt reduse din cauza faptului că oficialii guvernamentali au considerat că  încasările din taxele care merg direct în Fondul naţional de sănătate au fost mai mari, de aceea nu mai este nevoie să fie alocaţi bani de la Ministerul Sănătăţii în Fondul de sănătat:  „În concluzie, bugetul Ministerului Sănătăţii apare ca fiind diminuat cu 264,6 milioane lei, dar în fapt, dacă din această sumă excludem reducerea din transferurile de echilibrare (adică 348,4 + 60 = 408,4 milioane lei), se observă că banii alocaţi în plus la această rectificare Ministerului Sănătăţii sunt 143,8 milioane lei. La nivelul bugetului general consolidat (Ministerul Sănătăţii + Fondul naţional de sănătate), banii alocaţi suplimentar pe domeniul sănătăţii sunt 99,7 milioane lei”, declară reprezentanți ai Guvernului.

protest-buget-educatie

În ceea ce privește domeniul Educației, acesta va înregistra un minus de 1,8 milioane lei cheltuieli de personal ca urmare a reducerii CAS, şi un plus de 1,8 milioane transferuri către universităţi, de 3 milioane lei sume necesare modernizării instalaţiilor staţiei de tratare a deşeurilor radioactive (ELI), de 3 milioane lei cheltuieli cu transportul studenţilor şi de 10 milioane lei cheltuieli de investiţii.

Prin urmare se vor înregistra adaosuri sau scăderi? Pentru că domeniul Sănătății a avut taxe care merg direct în Fondul național de sănătate mult prea mari și nu mai este nevoie de bani alocați, sau pentru că domeniul Educației ”necesita” anumite scăderi în ceea ce privește cheltuielile personalului, au rămas sume destul de bani care vor fi alocate primarilor, ”indiferent de culoarea lor politică”.

„Totalul alocărilor pentru bugetele locale este de 1,167 miliarde lei. De menţionat că, începând cu anul 2010, cotele defalcate pe impozitul pe venit aferente bugetelor locale au fost diminuate de la 82% la 71,5%. Numai pentru anul 2014 această reducere se traduce printr-o reducere a veniturilor bugetelor locale cu 2,335 miliarde lei. Guvernul, prin alocarea a 1,167 miliarde lei autorităţilor locale, încearcă să compenseze jumătate din pierderea pe care bugetele locale au suferit-o în perioada Guvernului Boc”, susține Executivul.

Guvernul nu ne mai poate face surprize, prin urmare a decis să taie aproape 4 miliarde lei (circa 900 de milioane euro) din cheltuielile bugetului de stat prin care sunt cofinanţate proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare, din care peste un miliard de lei de la autostrăzi. Surprinzător? Nu. Oricum, autostrăzile mai pot aștepta. La fel ca și Educația sau Sănătatea, din care s-au tăiat fonduri.

Comentarii prin Facebook

Lasă un comentariu:

Adresa de email nu va fi făcută public.


*