Asigurarea RCA ar putea avea o limită minimă de despăgubire pentru vătămări corporale și decese

  • Adelina Mitrache
  • 10 septembrie 2016
  • Economie
rca

Asigurarea RCA ar putea avea o limită minimă de despăgubire de 5 milioane euro pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, conform unui proiect Ordonanță de urgență privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

„În prezentul proiect de act normativ sunt reglementate limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene. Pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro. Pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro”, se arată în document.

Limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcție de evoluția indicelui european al prețurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și sunt prevăzute în reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

O altă noutate o constituie posibilitatea răscumpărării părții din prejudiciu suportată de asigurat. Prin contractul RCA părțile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

Conform aceluiași document, ar putea fi introdus un sistem național general de control al prețurilor în cazul RCA pentru a se putea interveni asupra nivelului primei, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule.

„Cu toate că piața asigurărilor este liberalizată, directiva 2009/138/CE a acordat statelor membre, în anumite condiții restrictive, posibilitatea de a exercita un control asupra prețurilor. În acest context, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) poate solicita asigurătorilor să notifice în prealabil majorarea primelor sau poate solicita aprobarea majorării acestora, ca parte a unui sistem general de control al prețurilor. Introducerea în proiectul de act normativ a acestei prevederi va oferi posibilitatea legală de a se putea interveni asupra nivelului primei, ca o acțiune de ultimă instanță, în contextul introducerii unui sistem general de control al prețurilor”, se spune în nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit documentului, transpunerea prevederilor europene în legislația națională lărgește posibilitatea de acțiune și intervenție cu privire la stabilirea nivelului primelor de către asigurători în condițiile introducerii unui sistem național general de control al prețurilor. În absența acestei prevederi nu există vreo situație în care să se poată interveni asupra primelor.

Tot în document se precizează că „piața asigurărilor este liberalizată complet din punct de vedere al stabilirii prețurilor, respectiv primelor de asigurare, ASF neputând interveni asupra condițiilor de asigurare decât în măsura în care acestea pot fi dovedite ca fiind abuzive în relația cu asigurații”.

Potrivit Ordonanței RCA, șoferii vor avea posibilitatea de a încheia polițe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea asiguratului.

De asemenea, contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului.

„Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul compensării directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA sau către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență”, se mai arată în document.

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *