ADMITERE FACULTATE 2016: Calendarele de înscriere de la principalele universităţi de stat

Admiterea la studiile de licenţă de la universităţi a început deja la unele facultăţi, iar înscrierile se fac, în general, pe baza mediei de la Bacalauureat şi, în unele cazuri, pe bază unui examen de admitere.

Înscrierea la facultate a început deja la majoritatea universităţilor, potrivit calendarelor publicate pe site-urile acestor. Există, de asemenea, şi câteva noutăţi faţă de anul trecut.

Astfel, la Universitatea din Bucureşti candidaţii la concursul de admitere nu mai trebuie să depună copii legalizate ale diplomelor şi ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale de către membrii comisiei de admitere. De asemenea, candidaţii care doresc să urmeze cursurile facultăţilor din cadrul Universităţii din Bucureşti se pot înscrie şi prin sistemul de admitere online. Înscrierile pentru admiterea la facultăţile Universităţii din Bucureşti au început pe 13 iulie şi se vor încheia pe 20 iulie (cu excepţia Facultăţii de Drept, la care înscrierile se termină pe 21 iulie).

Pentru admiterea din anul 2016 la studii universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor un număr total de 10.400 de locuri la toate cele 19 facultăţi ale sale, dintre care 4.400 de locuri la buget şi 6.000 de locuri la taxă.

De asemenea, la Academia de Studii Economice (ASE) înscrierile au început luni, 18 iulie (8:00 – 16:00) şi se încheie pe 22 iulie, când va fi un program mai scurt la înscrieri (8:00 – 12:00). Admiterea se face pe baza unui eseu motivaţional şi a mediei de la Bacalaureat. Candidaţii care vor să studieze la programe cu predare într-o limbă străină trebuie să scrie un eseu în limba de predare a specializării unde vor să se înscrie. De asemenea, candidaţii care au optat pentru studii într-o limbă străină susţin şi o probă de competenţe lingvistice, care are loc pe 25 iulie.

Eseul este evaluat cu admis sau respins, iar rezultatele evaluării sunt postate pe 22 iulie, la avizierul universităţii. Candidaţii care au obţinut calificativul admis la eseu şi la proba de competenţe lingvistice sunt ierarhizaţi conform mediei de Bacalaureat. Afişarea listelor cu toţi candidaţii repartizaţi la buget, taxă şi a celor aflaţi în aşteptare se va face pe 26 iulie. ASE pune la dispoziţie 5.881 de locuri la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă, dintre care 2.669 sunt la buget şi 2.895 la taxă.

La cea mai mare universitate din ţară, „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, au fost scoase la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, 14.334 de locuri, dintre care 4.855 sunt la buget şi 9.479 sunt la taxă, potrivit site-ului universităţii. Înscrierile au loc în perioada 18-28 iulie, calendarul acestora fiind diferit de la o facultate la alta. UBB propune pentru anul universitar 2016-2017 şi patru specializări noi la nivel licenţă: Facultatea de Matematică şi Informatică – Specializarea Matematică informatică în limba engleză, Facultatea de Biologie şi Geologie – Specializarea Biologie ambientală în limba română, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – Specializarea Economie şi afaceri internaţionale în limba engleză; Facultatea de Ştiinţe Politicie, Administrative şi ale Comunicării – Specializarea Media digitală în limba română.

Înscrierile la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila” se fac la secretariatele facultăţilor, în perioada 14 – 20 iulie, între orele 8:00 – 16:00, iar concursul de admitere va avea loc pe 25 iulie, pentru toate facultăţilor UMF „Carol Davila”. Anul acesta, universitatea a scos la concurs 2.290 de locuri, cele mai multe la Facultatea de Medicină (1.516 locuri).

La Universitatea Politehnică din Bucureşti (UPB), înscrierile au loc în perioada 18 – 23 iulie, între orele 9:00 – 16:00, iar concursul de admitere are loc în zilele de 25 şi 26 iulie. Majoritatea facultăţilor Politehnicii au probă scrisă de admitere. Pentru studiile universitare de licenţă, UPB a scos la concurs 5.000 de locuri la buget şi 1.200 de locuri la taxă.

Taxele de încriere variază în funcţie de profilul facultăţii, de la 65 la 300 de lei.

Tinerii care vor să aibă studii superioare trebuie să plătească pentru înscrierea la una dintre universităţile din Cluj o taxă ce porneşte de la 60 de lei şi poate ajunge şi până la 300 de lei pentru cei care vor să studieze medicina, de exemplu.

Cele mai multe dintre facultăți au reintrodus examenele de admitere ca urmare a concurenţei mari.

La Universitatea din București, înscrierile pentru sesiunea din iulie au început la data de 13 iulie și vor dura până la data de 20 iulie. Pentru Facultatea de drept perioada de înscriere este până la data de 21 iulie. 

Examenele vor fi susținute, la facultățile unde este un examen de admitere, în perioada 21-26 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate la data de 29 iulie. 

Se mai pot face înscrieri, în limita locurilor rămase, și în sesiunea din septembrie, în perioada 3-11 septembrie. 

Taxele de înscriere la facultățile din cadrul Universității din București variază între 85 și 330 de lei, cea mai ieftină fiind taxa pentru Facultatea de Teologie Romano-Catolică și cea mai scumpă taxa pentru Facultatea de Drept. 

De asemenea, la Academia de Studii Economice (ASE) sunt 2.819 de locuri fără taxă și 3.062 de locuri cu taxă. Taxa de înscriere este de 100 de lei. Înscrierile se pot face în perioada 18-22 iulie. 

Universitatea Politehnica are 5.000 de locuri la buget și 1.200 de locuri cu taxă. Pentru înscrierea la facultățile Universității se plătește o taxă de 125 de lei.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București are 950 de locuri la buget și 470 de locuri la taxă. Pentru înscriere, viitorii studenți trebuie să scoată din buzunar 200 de lei.  

loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *